فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه برتر در حوزه عفاف و حجاب توسط مدیریت خوزستان

مدیر شعب استان خوزستان گفت: این مدیریت در حوزه عفاف و حجاب موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه های دولتی و اجرایی استان خوستان شد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، علی اصغر نادری گفت: این مدیریت بعد از ارزیابی های صورت گفته از سوی استانداری خوزستان، در حوزه عفاف و حجاب، موفق به کسب برتر در بین دستگاه های دولتی و اجرایی استان شد.

 

وی افزود: این انتخاب به استناد گزارش بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان خوزستان از اقدامات و فعالیت های دستگاه های اجرایی در رعایت شاخص های ابلاغی وزارت کشور بوده است.

 

نادری با اشاره به اینکه خوشبختانه مسایل حجاب و عفاف در بین این مدیریت نهادینه شده است، بیان کرد: در ارزیابی صورت گرفته بازرسان استانداری خوزستان، آنان از نحوه عملکرد این مدیریت در حوزه حجاب و عفاف ابراز رضایت کرده و آن را نمونه ای بسیار موفق در بین شبکه بانکی استان توصیف کردند.

آخرین بروزرسانی 1398/5/15