مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و عملیاتی نمودن و پشتیبانی یک دستگاه IBM TS 4500 TAPE LIBRARY

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و عملیاتی نمودن و پشتیبانی یک دستگاه IBM TS 4500 TAPE LIBRARY
شماره :
48/98/188
مهلت دريافت سند :
1348/10/11
مهلت ارسال سند :
1348/10/11
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1348/10/11

1-نام ، نشانی و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358232

2-نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

خرید ، نصب ، راه اندازی و عملیاتی نمودن و پشتیبانی یک دستگاه IBM TS4500 Tape Library

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 6.100.000.000ریال (شش میلیارد و یکصد میلیون ریال) که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/09/06 می باشد.

ساعت : 10:48:00
تاريخ : 1399/09/05