مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري دوسالانه امور مربوط به پشتيباني، سرويس، تعمير و نگهداري سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تعداد 972 دستگاه كيوسك بانكي

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
موضوع :
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري دوسالانه امور مربوط به پشتيباني، سرويس، تعمير و نگهداري سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تعداد 972 دستگاه كيوسك بانكي
شماره :
48/99/185
مهلت دريافت سند :
1348/10/11
مهلت ارسال سند :
1348/10/11
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1348/10/11

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358231

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری دوسالانه امور مربوط به پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعداد 972 (نهصد و هفتاد و دو) دستگاه کیوسک بانکی (844 دستگاه فاقد كارت هديه و 128 دستگاه داراي كارت هديه) همراه با تأمین قطعات یدکی و جابجائی تعداد 80 دستگاه کیوسک

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 2.700.000.000 (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/11/03 می باشد.

ساعت : 09:29:00
تاريخ : 1399/12/02