مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي مديريت بازاريابي، نصب و راه اندازي و پشتيباني ابزارهاي پرداخت الكترونيكي 120 هزار دستگاه پايانه فروشگاهي (تجديد شده)

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي مديريت بازاريابي، نصب و راه اندازي و پشتيباني ابزارهاي پرداخت الكترونيكي 120 هزار دستگاه پايانه فروشگاهي (تجديد شده)
شماره :
189/99/48

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات ، تلفن : 26205738 و75358232

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به مدیریت ، بازاریابی ، نصب ، راه اندازی ، تحویل و تحول و پشتیبانی 120 هزار پایانه فروشگاهی و ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ipg و نرم افزار پرداخت موبایلی به مدت 3 سه سال .

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 65.940.000.000 (شصت و پنج میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال) كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/12/14می باشد.

ساعت : 07:48:00
تاريخ : 1399/12/13