مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده اقلام مازاد و فرسوده خود در حوزه IT

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده اقلام مازاد و فرسوده خود در حوزه IT
شماره :
48/99/26
مهلت دريافت سند :
1399/04/04
مهلت ارسال سند :
1399/04/18
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1399/04/23

بانک مسکن در نظر دارد اقلام مازاد و فرسوده خود در حوزه IT(شامل خود پرداز،مانیتور ،چاپگر ،لپ تاپ و ...)را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار:1399/03/25 مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه:1399/03/25 تاریخ بازدید:1399/03/26  لغایت : 1399/04/04 مهلت ارایه پیشنهاد:1399/04/18 تاریخ بازگشایی: 1399/04/23  تاریخ اعلام  به برنده :   1399/05/15

کلیه هزینه های برگزاری مزایده اعم از هزینه نشر آگهی مزایده و دستمزد کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .(هزینه های یاد شده در حدود 000ر000ر80ریال میباشد.)

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 09:27:00
تاريخ : 1399/03/24