رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه غرب استان تهران

مهرداد باشی
رییس حوزه غرب استان تهران
تلفن : 021-65531555
نمابر :
آدرس پستی : تهران -اندیشه-فاز1-بلوارشهید دینا مالی-کوچه ارغوان9-پ4