رؤسای حوزه رؤسای حوزه

رئیس حوزه شمال استان فارس
آدرس پستی : مرودشت-خیابان سعدی جنب شعبه مرکزی بانک مسکن مرودشت
تلفن : 071-43225128
نمابر : 071-43222753
رئیس حوزه جنوب استان آذربایجان شرقی
آدرس پستی : آذربایجان شرقی - مراغه - خیابان خواجه نصیر جنوبی -طبقه فوقانی بانک مسکن شعبه خواجه نصیر مراغه
تلفن : 041-37229023
نمابر : 041-37249022
رئیس حوزه جنوب استان تهران
آدرس پستی : قرچک،بلوار امام خمینی،خیابان شهید بالاخان زیادی پلاک 132
تلفن : 021-36431416
نمابر :
رئیس حوزه جنوب استان خوزستان
آدرس پستی : خوزستان - آبادان - خیابان شهید منتظری - ساختمان بانک مسکن - طبقه اول - پلاک 16
تلفن : 061-53229432
نمابر : 061-53225620
رئیس حوزه جنوب استان فارس
آدرس پستی : لار-شهرجدید بلوار فرهنگ طبقه فوقانی بانک مسکن
تلفن : 071-52240100
نمابر : 071-52240104
رئیس حوزه جنوب غرب استان تهران
آدرس پستی : تهران -اسلامشهر-خیابان مطهری-نبش کوچه2-پلاک60
تلفن : 021-56118575
نمابر :
رئیس حوزه شرق استان فارس
آدرس پستی : جهرم-خیابان۲۲بهمن طبقه فوقانی شعبه مرکزی جهرم
تلفن : 071-54226440
نمابر : 071-54226439
رئیس حوزه شمال استان اصفهان
آدرس پستی : اصفهان - کاشان - ابتدای بلوار شهید خدامی -
تلفن : 031-55571029
نمابر : 031-55571079
رئیس حوزه غرب استان تهران
آدرس پستی : تهران -اندیشه-فاز1-بلوارشهید دینا مالی-کوچه ارغوان9-پ4
تلفن : 021-65531555
نمابر :
رئیس حوزه غرب استان کرمان
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
رییس حوزه جنوب آذربایجان غربی
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :
رییس حوزه جنوب خراسان رضوی
آدرس پستی : خراسان رضوی-تربت حیدریه-خیابان کاشانی3/1-پلاک69 کدپستی9516835689
تلفن : 051-52223899
نمابر : 051-52240453
رییس حوزه شمال خوزستان
آدرس پستی : دزفول - خیابان شریعتی - بعد از چهار راه آفرینش - کوچه بنی فاطمه پلاک 5
تلفن : 42274466 061
نمابر :
رییس حوزه غرب استان مازندران
آدرس پستی :
تلفن :
نمابر :