فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب استان خوزستان:

ارزیابی کارکنان و رعایت شایسته سالاری، تعالی سازمان را به دنبال دارد

ارزیابی کارکنان و رعایت شایسته سالاری در انتصابات باعث پویایی و تعالی سازمان به منظور پیشبرد اهداف کلان مدیران ارشد می شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان در نشستی با کارکنان ستاد مدیریت خوزستان با گرامیداشت ماه مبارک رمضان و توصیه کارکنان به استفاده حداکثری از برکات این ماه اظهار کرد: کارکنان ستاد مدیریت استان باید در طول ماه، دو جلسه برگزار کنند و بتوانند برای حل مشکلات فی مابین و رفع تنگناهای شعب، چاره اندیشی کنند.
وی افزود: خروجی این جلسات در نهایت به پیگیری بهتر درخواست ها و مطالبات شعب و دوایر منجر می شود. ضمن اینکه تاکید می کنم رفع مشکلات شعب باید در سریع زمان ممکن از سوی ستاد مدیریت پیگیری و مرتفع شود.
شفیعی با بیان اینکه کارکنان ستاد نیز باید اطلاعات خود در زمینه های مختلف خدمات بانکی را همواره به روز نگه دارند، عنوان کرد: باید بخشنامه ها، محصولات و حساب های نوین و سیاست های اعتباری سال جاری به خوبی از سوی کارکنان ستاد فرا گرفته شود و آنها خود را مجزا از فعالیت های اصلی شعب و بانک ندانند.
مدیر شعب استان خوزستان بیان کرد: دوایر و کارکنان ستاد باید موضوع «بخشنامه خوانی» را با جدیت دنبال کنند تا اشراف کاملی بر بخشنامه ها و حساب ها و خدمات جدید داشته باشند.
شفیعی بیان کرد: همانگونه که شعب استان به صورت دایمی در حال رصد هستند و عملکرد آنها حداقل دو نوبت در سال، ارزیابی می شود، دوایر مدیریت نیز باید عملکردشان مورد ارزیابی قرار بگیرد. این ارزیابی ها باید در نظام پاداش ها به صورت هدفمند اجرا و به بستر اصلی ارتقای همکاران تبدیل تا نتایج مثبت این اقدام که زمینه ساز اجرایی کردن اصل شایسته سالاری است، در ارتقای سطح مدیریت موثر واقع شود.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5