فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور رؤسای شعب استان برگزار شد

نشست توجیهی صندوق سرمایه گذاری آباد در مدیریت خوزستان

با حضور مدیر شعب ، مسیولین مدیریت و رؤسای شعب خوزستان نشست توجیهی صندوق سرمایه گذاری آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، این نشست با هدف پیشگیری از خروج منابع و کمک به تحقق اهداف سالانه بانک و شناساندن محصولات مرتبط با بازار سرمایه برگزار شد.
عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان با اشاره به اهمیت ارایه محصولات و خدماتی تازه در راستای تقویت بازار سرمایه گفت:
این حساب که از نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است با بکارگیری منابع جذب شده در بازار پول و سرمایه ، امکان پرداخت بالاترین نرخ سود و بازدهی را برای صاحبان اوراق فراهم می کند.
وی افزود:
این حساب باعث نزدیکی دو بازار مهم مالی کشور یعنی بازار پول و بازار سرمایه می شود. همکاری و هماهنگی این دو پیامدهای مثبت زیادی را برای اقتصاد کشور خواهد داشت زیرا این دو بازار تامین کننده مالی طرح ها و پروژه های مهم اقتصادی هستند.
همکاری و تعامل بازار پول و سرمایه اگر به دور از تکلیف و بر اساس مؤلفه های اقتصادی صورت پذیرد موجب عملکرد صحیح ساز و کارهای این دو بازا ر می شود.
مدیر شعب خوزستان با بر شمردن دست آوردهای بازار بدهی و صندوق های سرمایه گذاری تصریح کرد:
ابزارهای بازار بدهی نقش بسزایی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این ابزارها از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های تولیدی و خدماتی علاوه بر کنترل تورم موجب پویایی و رونق اقتصادی می شوند.
بنابراین نگاه ما به ابزارهای پولی و مالی تنها نباید نگاه بخشی باشد بلکه به آثار مثبت این ابزارها که باعث تقویت بنیان های اقتصادی است نیز باید توجه کنیم.
صندوق سرمایه گذاری آباد ابزاری است که هم به بازار پول کمک می کند و هم به رونق ساز و کارهای بازار سرمایه منجر می شود.
در ادامه نشست ، معاونین مدیریت ، مسیول حوزه ناظر جنوب و رییس دایره اعتباری مدیریت در خصوص این حساب و مکانیسم افتتاح آن توضیحاتی ارایه کردند.
گفتنی است مقرر گردید شعب استان از نیمه دوم آبان ماه سالجاری زمینه پیگیری و افتتاح این حساب را با جدیت و تلاش بیشتری تا پایان سال ادامه دهند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21