فهرست اخبار فهرست اخبار

در نیمه نخست سالجاری

مدیریت خوزستان در 7 شاخص ارزیابی عملکرد به اهداف مورد نظر دست یافت

جذب سپرده های هزینه ای مانند کوتاه مدت به غیراز حساب ممتاز و سپرده های بلند مدت ، جذب سپرده های بدون هزینه در بخش جاری بدون حساب های دولتی ، فروش اقساطی واحد های طرح مسکن مهر ، مطالبات غیر جاری و NPL کل ، تحقق برنامه های آموزشی و درصد جذب مشتریان خدمات مجازی به کل مشتریان متمرکز از اصلی ترین شاخص هایی است که مدیریت خوزستان طی شش ماه نخست سالجاری توانست به تحقق اهداف مورد نظر بانک در این زمینه ها دست یابد.
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان با اشاره به شاخص های یاد شده گفت:
در بخش قرض الحسنه جاری بدون حساب های دولتی با 146 درصد رشد فراتر از اهداف تعیین شده این مدیریت افزایش مانده مبالغ جاری داشته است.
در بخش جذب منابع کوتاه مدت و بلند مدت رشد 166 درصد و 105 درصد حاصل شده است.
مدیر شعب خوزستان با بیان تحقق اهداف 113 درصد در تعداد واحد های فروش اقساطی مسکن مهر طی نیمه نخست سال جاری افزود:
یکی از اقدامات مهم ما در نیمه دوم سال ، پایش و پیگیری روند رو به افزایش تعداد واحد های فروش اقساطی و تعیین تکلیف نهایی آنهاست. همانگونه که در نیمه نخست ، شعب فراتر از هدف موضوع را دنبال کردند در نیمه دوم سال سرعت این روند با شتاب بیشتری در حال پیگیری است که بحمدالله همکاران موفقیت های خوبی تاکنون در این زمینه بدست آورده اند.
کاهش مطالبات غیر جاری بویژه NPL مسکن مهر و NPL کل از دیگر موفقیت های کارکنان این مدیریت است که روند شاخص یاد شده تا نیمه دوم مهرماه سال جاری کاهش قابل توجهی را نشان می دهد بطوریکه رتبه این مدیریت در شاخص گفته شده به ردیف دوم مدیریت های استان در سطح شبکه بانک ارتقا یافته است.
تحقق همه برنامه های آموزشی و درصد تحقق حدود 200 درصد جذب مشتریان خدمات مجازی به کل مشتریان متمرکز دو شاخص مهم دیگر ارزیابی عملکرد است که این مدیریت توانست همگام و حتی فراتر از اهداف تعیین شده به تحقق برنامه های مورد نظر بانک کمک کند.
وی با برشمردن شاخص هایی که این مدیریت با فاصله اندکی از اهداف تعیین شده و به عبارتی نزدیک به هدف مورد نظر فعالیت های خوب و اثرگذاری داشته است گفت:
در بخش وصول ناشی از پرداخت اقساط توسط مشتری این مدیریت با درصد تحقق 91 درصد نزدیک به هدف ، دریافتی اقساط قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تمام شده پول درهر مؤسسه پولی و بانکی تصریح کرد:
حرکت به سمت کاهش بهای تمام شده پول به معنی کاهش هزینه های تجهیز منابع و افزایش بازدهی فرآیند تخصیص منابع است. به عبارت دیگر این شاخص روند سود و زیان یک بنگاه و مؤسسه پولی را تعیین می کند.
اینکه مدیر عامل محترم درخصوص کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش رشد منابع صفر درصدی تاکید می کنند سخن درست ، علمی و قابل قبولی است. در همین راستا مدیریت خوزستان در نیمه نخست سعی کرده با افزایش مانده منابع حساب جاری در مسیر هدف مورد نظر کاهش قیمت تمام شده پول گام بردارد که بحمدالله نزدیک به این هدف همکاران ما در سطح شعب مشغول به فعالیت هستند. تحقق رقم 95 درصد در این خصوص گواه تلاش های صورت گرفته در این زمینه است.
وی افزود:
نسبت مصارف به منابع بدون مسکن مهر ، متوسط تعداد تراکنش های پایانه های فروشگاهی و درصد پایانه های فروش کم بازده از دیگر شاخص هایی است که با پیگیری و فعالیت پیگیر همکاران در مدیریت خوزستان نزدیک به اهداف تعیین شده بانک در حال بهبود و ارتقا است.
وی در پایان تاکید کرد با ادامه روند کنونی ، این مدیریت تا پایان سال به تمامی اهداف شاخص های عملکردی دست خواهد یافت.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21