فهرست اخبار فهرست اخبار

طی نیم سال اول سال جاری

مانده مطالبات 28 شعبه مدیریت خوزستان کاهش یافت

با اقدامات چشمگیر کارکنان شعب و پایش و پیگیری کمیته وصول مطالبات مدیریت مانده مطالبات 28 شعبه از ابتدای سال جاری تاکنون کاهش قابل توجهی یافته است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، باتوجه به برگزاری نشست های پیاپی کمیته وصول مطالبات مدیریت با شعب درگیر در پرونده های معوقه در طول شش ماه نخست امسال و پایش مستقیم و حضوری بسیاری از پرونده های مذکور بیش از 28 شعبه توانستند رقم و درصد مانده مطالبات خود را بخوبی کاهش دهند.
در بخش مانده مطالبات غیر مهر شعب خلیج فارس ماهشهر ، رامشیر و شادگان با کاهش بیش از 20 درصد بهترین عملکرد را داشته اند.
همچنین شعب مرکزی بندر امام ، کوی ملی راه ، امام اهواز ، شریعتی و انقلاب اهواز نیز عملکرد خوب و مناسبی در فرآیند کاهش مانده مطالبات از آغاز سال تا پایان شهریور داشته اند.
دربخش مانده مطالبات مسکن مهر ، شعب خرمکوشک اهواز ، امانیه و مرکزی بندر امام خمینی با کاهش رشد نرخ مانده مطالبات بین 70 تا 95 درصد باعث کاهش چشمگیری در این زمینه شده اند.
شعب گلستان اهواز ، مرکزی دزفول ، فجر بهبهان و مسجد سلیمان نیز به ترتیب با نرخ رشد کاهش مانده مطالبات بیش از 30 درصد موفقیت قابل توجهی در کمتر شدن معوقات شعبه بدست آوردند.
فرآیند حرکت وصول مطالبات بویژه در بخش تسهیلات غیر مهر روندی مطلوب و رو به افزایش است که تا پایان سال تعداد بیشتری از شعب تحت پوشش را در بر خواهد گرفت.
سیدعدنان ابراهیمی رییس شعبه خلیج فارس ماهشهر که شعبه اش در بخش کاهش معوقات تسهیلات غیر مهر عملکرد خوبی داشته است در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه می گوید:
تمرکز بر پرونده های معوقه شعبه و پیگیری جدی و مستمر روزانه موضوع و تعیین یک نفر از همکاران برای کنترل ، بررسی و پایش اقساط معوقه مشتریان ضامن موفقیت و پیشگیری از افزایش مطالبات در هر دو بخش عقود مبادله ای و مشارکت مدنی است.
محمد شکرکار رییس شعبه رامشیر در این مورد می گوید:
مسیولیت سپردن وصول مطالبات به یکی از کارکنان شعبه که در ساعات خاصی از هر روز روند اقساط اعم از سررسید گذشته و معوقه را بررسی ، کنترل و پیگیری نماید و با نظارت رییس و معاون شعبه فرآیند وصول اقساط و یا پرونده های معوق را دنبال کند شیوه ای است که بنظر می رسد اجرای آن در سطح شعب اثربخش باشد.
البته برای موفقیت این روش ، اراده و خواست و جدیت رییس شعبه بسیار مهم است ضمن اینکه کارمند مسیول پیگیری وصول نیز باید از اهمیت موضوع آگاه باشد و با علاقه و انگیزه فرآیند کار را دنبال کند.
وی علاوه بر اثربخشی این روش ، افزایش ضریب اهمیت وصول مطالبات در ارتقا درجه شعبه و پرداخت پاداش های موردی مؤثر به کارکنان یا شعب موفق در امر وصول تاثیر بسزایی در کاهش معوقات بانک خواهد داشت.
محمد مبشر نژاد رییس شعبه شادگان که در وصول مطالبات غیر مهر در بازه زمانی نخست نیمسال فعالیت خوبی داشته است می گوید:
کارمند شعبه باید اهمیت وصول مطالبات را در ردیف اهمیت جذب منابع برای شعبه قلمداد نماید، اگر این آگاهی و بینش در اذهان کارکنان شعبه وارد شود و مسیول شعبه خود نیز اینگونه بیندیشد و با برنامه ریزی و تمرکز بخشی از وقت خویش بر موضوع وصول روند کار را پیگیری نماید می تواند حتی آمار مانده معوق شعبه را به صفر برساند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21