فهرست اخبار فهرست اخبار

اخیرا صورت گرفت

نصب 30 دستگاه وب کیوسک درشعب مدیریت خوزستان

به منظورتسهیل درارایه خدمات به مشتریان بانک 30پایانه وب کیوسک در شعب مدیریت خوزستان نصب وراه اندازی شده است .
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، عباسعلی شفیعی مدیرشعب استان طی بازدیدی ازشعب اهواز با بیان مطلب یاد شده گفت : تجهیز شعب به این محصول مهم ازدست آوردهای بخش خدمات نوین بانک است که تاثیربسزایی درکاهش مراجعه مشتریان به خودپردازها وباجه های شعب داشته است .
وی با اشاره به مزایای دستگاه وب کیوسک تصریح کرد : تامین امنیت مشتریان به دلیل استقرار این دستگاه ها در محدوده داخلی شعب ، کاهش حجم مراجعه به باجه ها وخودپردازها ، ارایه بعضی خدمات متمایز مانند حوالجات ساتنا وپایا با انتقال وجه شتابی قابل توجه ، شارژ عوارض الکترونیکی (( ETCکنترل ونظارت برعملکرد این سامانه بوسیله همکاران شعب ازمزیت های این خدمت مهم است .
وی با نام بردن ازشعبی که بیشترین تراکنش وب کیوسک را طی ماه های گذشته داشته اند افزود: شعب مرکزی آبادان ، رامهرمز ، مرکزی اندیمشک ،‌مرکزی بهبهان ومرکزی ایذه با توجیه مشتریان وآموزش به آنان به خوبی توانسته اند حجم مراجعه وتعداد عملیات وب کیوسک شعب خود را افزایش دهند که لازم است ازعملکرد خوب وموثر آنان تشکروقدردانی نمایم .
ازهمکاران اداره خدمات نوین که با همراهی وراهنمایی آنان توانستیم روند تجهیز پایانه ها را به نقطه خوب ومطلوبی برسانیم نیز قدردانی می کنیم.
گفتنی است درراستای عرضه خدمات نوین وسریع به مشتریان ،‌ درگاه های وب کیوسک مدیریت خوزستان تاکنون به 41 دستگاه رسیده است .
آخرین بروزرسانی 1394/11/20