فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت

تحلیل ابزارهای نوین مالی در هسته پژوهش مدیریت خوزستان

راهکارهای نوین جذب منابع مالی در بخش مسکن با حضور دکتر انوری مدرس اقتصاد دانشگاه شهید چمران و کارشناسان و اعضای اصلی هسته پژوهش این مدیریت برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، ساز و کارهای اوراق صکوک ، مرابحه و سایر ابزارهای مشتقه در این نشست تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند .

دکتر انوری طی سخنانی با اشاره به نقش ابزراهای نوین مالی در تامین سرمایه بنگاه ها و واحدهای اقتصادی گفت :

مهمترین نقش اینگونه ابزارها تجهیز منابع مالی بنگاه را بدون آثار و تبعات تورمی است . با ابزارهای نوین ضمن جمع آوری سرمایه های خرد و کلان و ایجاد رونق اقتصادی بدون کمترین آثار تورمی و افزایش پایه پولی در بخش های مختلف اقتصاد بویژه بخش مسکن می توان به هر دو بخش عرضه و تقاضا کمک کرد.

وی باشمردن الگوهای تامین مالی بخش مسکن تصریح کرد :

نظام سپرده گذاری در بازار پول ، صندوق های املاک ، مستغلات ، زمین و ساختمان در بازار سرمایه ، تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار و بازار رهن ثانویه از مهمترین الگوهای تامین مالی بخش مسکن هستند. وی افزود :

در کشور ما تاکنون از نظام سپرده گذاری برای تامین مالی بخش مسکن استفاده شده است و با تصویب قانون بازار اوراق بهادر در سال 1384 امیدواریم بستر لازم برای تاسیس نهادها ، ابزارها و بازارهای مالی جدید بوجود آید.

مدرس اقتصاد دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز با تعریف و تشریح کارکردهای صندوق های زمین و ساختمان و بازار رهن ثانویه اظهار کرد :

صندوق های زمین و ساختمان با دریافت مجوز از بورس به جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اختصاص آن به ساخت پروژه یا پروژه های ساختمانی می پردازند

همچنین در بازار رهن ثانویه ، تمام ابزارهای خاص مربوط به تامین مالی بخش مسکن ، معامله و داد و ستد می شوند.

شیوه ها و روش های تجربی موجود در بخش ساخت و ساز پروژه ها و واحدهای مسکونی بوِیژه در بخش مشارکت با توجه به شرایط و سیکل های تجاری موجود نیز مورد بررسی و تحلیل کارشناسان هسته قرار گرفت .

نقش انتظارات تورمی صاحبان کسب و کار در بخش مسکن بعنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری و رکود و رونق بازار مسکن نیز مطرح شد

آخرین بروزرسانی 1394/5/6