فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر امور مالی بانک در جمع مسیولین شعب خوزستان

بانک مسکن در زمره پنج بانک برتر کشور است

مهدیان مدیر امور مالی بانک با حضور در جمع مسیولین شعب مدیریت خوزستان به بررسی و تحلیل شاخص های کنونی بانک در بخش های جذب منابع ، مطالبات معوق ، فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر و سایر شاخص ها و نسبت های مالی پرداخت .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان وی در آغاز با اشاره به اهمیت و جایگاه بانک مسکن در میان بانکهای برتر کشور گفت : بانک مسکن یکی از بانکهای مهم ، اثر گذار و برتر در مجموعه نظام بانکی است که باید نقش و اثرگذاری آن با 5 بانک بزرگ و برتر کشور مقایسه شود .

رتبه اول پرداخت تسهیلات در کشور ، چهارمین بانک از حیث میزان سپرده ، برخورداری از اعتبار و ثبات بسیار خوب در سیستم بانکی کشور ، اعتماد عمومی به برنامه ها ، سیاست ها و خدمات ارزنده بانک در سطح جامعه و اقتصاد کشور ، ارایه خدمات ارزنده و بی بدیل به اقشار متوسط جامعه و .... همگی گویای این واقعیت است که همکاران باید با انگیزه بیشتر و تقویت روحیه خودباوری ، همچنان به نقش آفرینی و اثر گذاری خود در عرصه نظام بانکی و اقتصادی کشور بالنده و پویا ادامه دهند . وی اظهار کرد : میثاق و میعاد ما در سالجاری تلاش و کوشش مضاعف در جهت تحقق اهداف ده گانه بانک است. به عبارت دیگر مسیر و مقصد ما در سالجاری مشخص شده است .

تنها تلاش و تحرک لازم است البته با برنامه و حساب شده باید به سمت اهداف یاد شده حرکت کرد . اهداف ده گانه در راستای برنامه استراتژیک بانک است که هر ساله اگر محقّق شوند ما را بهتر و حتی سریعتر به اهداف کلان و استراتژیک بانک نزدیک خواهند کرد . وی با استناد به اینکه جذب منابع و اهمیت پیگیری فرآیند مذاکرات بازاریابی یکی از اهداف مهم ده گانه است افزود :

بازاریابی و مذاکرات بمنظور جذب منابع یک فرآیند مستمر و دایمی است . لحظه ای سکون و درنگ در این

پروسه و فرآیند با توجه به فضا و شرایط رقابتی موجود به معنی دادن فرصت به سایر رقباست . اگر از فرصت های موجود و پیش آمده استفاده نشود مجبور خواهید شد برای بدست آوردن فرصت های جدید در آینده ، هزینه های بیشتری پرداخت کنید . پس بهترین شیوه بهره مندی از شرایط و فرصت های کنونی است تا در آتیه با تحمل سختی ها و پرداخت هزینه های جبران مواجه نشوید.

مدیر امور مالی بانک سپس گزارشی از وضعیت منابع و مصارف مدیریت خوزستان در سال 92 ارایه کرد. وی در این مورد گفت :

رشد منابع سپرده مدیریت خوزستان در سال 92 بیش از 24% است که این شاخص نقطه قوت مدیریت است زیرا از میانگین رشد مانده سپرده بانک (8/21%) در سال گذشته بیشتر است.

سپرده های مدیریت خوزستان در مقیاس سیستم بانکی استان حایز رتبه چهارم است که این رتبه با رتبه بانک در سطح نظام بانکی کشور همخوانی خوبی دارد. از این حیث تشکر و قدردانی می شود بویژه از تلاش های بی وقفه و مستمر مدیر شعب استان و تمامی همکاران ایشان در مدیریت خوزستان.

وی در ادامه افزود :

در سال 93 سهم سپرده های خرد و پایدار تاثیر زیادی بر منابع بانک خواهند داشت بنابراین مدیران محترم استان ها و رؤسای شعب سعی کنند در سالجاری سهم سپرده های خرد و پایدار و منابع قرض الحسنه صفر درصدی را در سبد سپرده های خود افزایش دهند. زیرا هر موسسه پولی و مالی با اینگونه منابع بهتر و با ثبات تر می تواند برنامه ریزی کند. بویژه تدوین سیاست های پولی و اعتباری با افزایش سپرده های خرد و پایدار از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار خواهند بود.

لزوم تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده پول در بانک از دیگر موارد مطرح شده توسط مدیر امور مالی بانک است. وی در این خصوص گفت :

قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی بویژه بانک های دولتی بالاست. باید تلاش کنیم نرخ جذب وجوه را کاهش دهیم. هر کدام از ما ، در محدوده کاری خود می توانیم به این امر کمک کنیم. به عنوان نمونه افزایش سهم جذب منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز صفردرصدی و منابع ارزان قیمت سایر سپرده ها مثل بعضی از سرفصل های سپرده ممتاز ، در ترکیب منابع کمک زیادی به کاهش قیمت تمام شده پول می کند. اگر چه پرداخت تسهیلات بدون سپرده با نرخ های متناسب و نزدیک به تورم تا حدود زیادی هزینه استقراض وجوه را جبران می کند. اما در شرایط کنونی وظیفه مهم ما هدایت و مدیریت منابع مشتریان به سمت سپرده های ارزان قیمت تر است.

وی با مقایسه شاخص NPL (نسبت مطالبات مانده معوق به تسهیلات) مدیریت خوزستان با تشریح وضعیت این شاخص در بانک گفت :

رقم شاخص یاد شده در مدیریت خوزستان 73/3% است که در مقایسه با رقم میانگین بانک یعنی 67/5% روند خوب و قابل قبولی را نشان می دهد.

در بخش ضمانت نامه نیز مدیریت خوزستان با بیش از 35% سهم ضمانت نامه های بانک رتبه اول را کسب نموده و مهمتر از آن صدور این ضمانت نامه در قبال سپرده نقد و میزان ریسک صفر درصد است.

وی با قدردانی از همکاران ادارات مرتبط با تعیین سبد محصولات جدید بانک در سال گذشته افزود :

تنوع محصولات و خدمات بانک در سال گذشته بسیار خوب و سریع بود زیرا باعث شد حداقل در کوتاه مدت بخشی از کمبود منابع جبران شود اگر چه در بلند مدت باید سبد محصولات بانک از صرفه و صلاح اقتصادی بیشتری برخوردار باشد.

وی در پایان مهمترین برنامه های بخش امور مالی بانک را در سالجاری اینگونه بیان کرد :

انضباط مالی ، تعادل منابع و مصارف ، افزایش سودآوری بانک ، کاهش قیمت تمام شده پول، مدیریت نقدینگی ، افزایش جذب سپرده ، اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه ، احیای دارایی های بانک و کاهش سپرده قانونی حساب های دولتی و سپرده ممتاز عنوان کرد.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6