فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور مسیولین مدیریت ، کارشناسان ، روسا و معاونین شعب اهواز بررسی شد

تبیین شرایط جدید پس از یکسان سازی نرخ سود در مدیریت خوزستان

شرایط جدید پس از یکسان سازی نرخ سودها در مدیریت خوزستان با حضور مسیولین ، کارشناسان ، روسا و معاونین شعب اهواز طی یک نشست مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

شرایط جدید پس از یکسان سازی نرخ سودها در مدیریت خوزستان با حضور مسیولین ، کارشناسان ، روسا و معاونین شعب اهواز طی یک نشست مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، معاونین مدیریت آقایان آباد ، نظاری و بهوندی ضمن تشریح شرایط جدید حساب ها بر مزیت های حساب ممتاز در شرایط کنونی اشاره کردند و از همکاران خواستند از فرصت پیش آمده در جهت انتفاع بانک و افزایش منابع موجود استفاده کنند.

یاور عسکری کارشناس ارشد اعتباری مدیریت نیز ضمن تشریح برنامه های بانک مرکزی در بخش سپرده ها و تبیین دقیق نرخ سودهای اعلام شده ، وضعیت حساب های افتتاح شده قبل و شرایط این حساب ها پس از سررسید را به طور دقیق بیان نموده ودر این خصوص به پرسش ها و نکات مطرح شده پاسخ گفتند . وی در ادامه افزود :

با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ سودها در سیستم بانکی بنظر میرسد سرفصل های حساب ممتاز از مزیت و برتری خوبی نسبت به سایرسپرده ها برخوردار بوده و همکاران می توانند با توجه به عایدی ناشی از فروش اوراق تسهیلات که بازار به مشتری می دهد منابع پایدار و قابل توجهی را در این بخش جذب نمایند. وی افزود :

رؤسای محترم و سایر همکاران از فرصت پیش آمده بخوبی می توانند استفاده نموده و در مواجهه و مذاکره با مشتریان مزیت های حساب مذکور را به آنان اطلاع رسانی کنند.

سید علیرضا هابیلی مسیول دایره اعتباری مدیریت نیز با تشریح سیاست های اعتباری سال 93 به بیان نکات ریز فنی این دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط با آن پرداخت و سپس به پرسش های رؤسا ومعاونین در این خصوص پاسخ گفت.

 

آخرین بروزرسانی 1394/5/6