فهرست اخبار فهرست اخبار

طی سال 92

مدیریت خوزستان در بخش آموزش رتبه برتر را کسب کرد

محمد علی بهوندی معاون اداری ،پشتیبانی مدیریت خوزستان گفت در سال گذشته برنامه های آموزشی این مدیریت از دو ویژگی برجسته واثر گذار برخوردار بوده است .تنوع دوره ها متناسب با نیاز فراگیران واعزام مدرسین آموزشی وتشکیل کلاس ها در مراکز مهم واصلی شهرستانهای استان.


به گزارش روابط عمومی مدیریت استان، وی ضمن اشاره به مطلب یاد شده گفت: در سال گذشته 124 دوره آموزشی در زمینه های مختلف بانکی اعم از مباحث تخصصی وعمومی در این مدیریت برگزار شد.

معاون اداری پشتیبانی مدیریت خوزستان در این خصوص می گوید : در سال گذشته برنامه های آموزشی این مدیریت از دو ویژگی برجسته واثر گذار برخوردار بوده است .تنوع دوره ها متناسب با نیاز فراگیران واعزام مدرسین آموزشی وتشکیل کلاس ها در مراکز مهم واصلی شهرستانهای استان. با توجه به گرمی هوا ونا مساعد بودن شرایط آب وهوایی که حضور همکاران شهرستانی را در مرکز استان با مشکل مواجهه می کرد. خوشبختانه این شیوه مورد استقبال خوب همکاران قرار گرفت زیرا موجب یادگیری بهتر مطالب توسط فراگیران شده است . از طرفی به هنگام حضور همکاران در کلاس هیچگونه دغدغه ای از حیث رفت وآمد ودوری از خانواده واتلاف وقت ایجاد نمی شود.

در هر صورت برگزاری دوره ها به صورت قطبی درشهرهای مهمی چون آبادان ،دزفول ، بندر ماهشهر ، شوشتر ، ایذه وبهبهان ،وحضور سایر همکاران نزدیک به این شهرها در کلاس های یاد شده اثر خوب وقابل توجهی در فرایند موفق برگزاری دوره های آموزشی داشته است.

وی در خصوص تنوع دوره های برگزار شده می گوید:

در سال گذشته سعی شده هماهنگ با برنامه های اداره آموزش مرکز وابلاغیه های اداره بازرسی و براساس نیاز همکاران دوره های مختلف ومتنوعی که خروجی آن ارایه خدمت بهتر وبا کیفیت تر به مراجعین ومشتریان است برگزار کنیم که بحمدالله تا حدود زیادی در تحقق این هدف موفق بوده ایم .

بعنوان نمونه برگزاری دوره های باز آموزی تخصیص منابع برای کلیه کارکنان شعب بندر ماهشهر ، شوشتر وشعب آبادان ، دوره ارزیابی ساختمان برای همه ارزیابان شهرستانی ، دوره وصول مطالبات وصدور اجراییه برای پایوران شعب شهرستان ، آیین نگارش ومکاتبات ادری برای تعدادی از همکاران ، 43 دوره آموزشی در بخش های مختلف بانکداری الکترونیک ،دوره های مختلف مبارزه با پولشویی وبانکداری داخلی از مهمترین دوره های تخصصی اجرا شده در سال گذشته است .

در خصوص اهمیت دوره های مدیریت ارتباط با مشتری وی می افزاید : بیش از 6 دوره در این زمینه سال گذشته با حضور متصدیان امور بانکی شعب وپایوران برگزار شده که در این خصوص از اساتید ومدرسین دانشگاهی توانمند وهمکاران مدرس بانکی استفاده شده است .

در بخش دوره های دینی وفرهنگی نیز فعالیت های خوب وقابل توجهی انجام شده که بعنوان نمونه می توان به دوره های ترویج وتوسعه نماز ، صحیفه سجادیه ،آشنایی با نهج البلاغه وتدبر در قرآن اشاره کرد .

وی در ادامه با اشاره به سرانه آموزشی مدیریت در سال گذشته می گوید:

کسب سرانه آموزشی 35/122 ساعت که نزدیک دو برابر سرانه ابلاغی اداره آموزش( 66 ساعت) بیشتر است افتخاری است که با مدیریت وبرنامه ریزی خوب مدیر شعب استان ،سایر معاونین مدیریت ومسیولین آموزشی در بخش دایره امور اداری آموزشی مدیریت حاصل شده است. در همین جا از فرصت استفاده کرده از زحمات یکایک آنان بویژه همکاران رؤسای شعب که در فرایند اجرای بهتر برنامه ها همکاری خوب ودلسوزانه داشته اند صمیمانه تشکر وقدردانی می کنم.

گفتنی است مدیریت خوزستان با برگزاری 1299 ساعت دوره ، تعداد 2683 فراگیر و76191 نفر ساعت رتبه دوم آموزشی را در سطح مدیریت های کشور بدست آورده است .

آخرین بروزرسانی 1394/5/6