نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان اعلام كرد:
تسهيلات مسكن جوانان در شهرهاي خوزستان چقدر است؟
مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان، مبلغ تسهيلات پرداختي به دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بعد از مدت 15 سال سپرده گذاري در شهرهاي استان خوزستان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان، علي اصغر نادري با اشاره به موافقت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مسكن مبني بر افزايش سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان اظهار كرد: هم اكنون سقف تسهيلات از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در پايان دوره سپرده گذاري 15 ساله براي افتتاح كنندگان اين حساب در سال جاري در تهران به يك ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ به 850 ميليون تومان و در ساير شهرها به 700 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

وي افزود: بر همين اساس؛ شهر اهواز در بين شهرهاي بزرگ طبقه بندي مي شود و سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان در اين شهر به  850 ميليون تومان افزايش يافت و در ساير شهرهاي استان خوزستان دارندگان اين حساب مي توانند از 700 ميليون تومان تسهيلات استفاده كنند.

نادري با اشاره به اينكه حساب پس انداز جوانان يك حساب پس انداز با نگاهي بلند مدت براي تامين منزل مسكوني است، بيان كرد: اين تصميم با هدف تامين آتيه فرزندان در حوزه مسكن اتخاذ شده تا دغدغه خانواده ها براي مسكن فرزندانشان از مسير پس انداز تحقق پيدا كند.

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان در خصوص حساب جوانان نيز گفت: حساب پس انداز مسكن جوانان ماهيتا يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده گذاري ارائه شده توسط بانك در بلند مدت از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردار شود.

نادري ادامه داد: مدت انتظار براي دريافت وام مسكن جوانان بين 5 تا 15 است ولي براي دريافت حداكثر سقف اين تسهيلات يعني 850 ميليون تومان براي اهواز و 700 ميليون براي ساير شهرهاي استان بايد مدت 15 سال منتظر بود.

وي عنوان كرد: جزئيات چگونگي افتتاح حساب پس انداز جوانان و چگونگي واريز مبالغ براي سپرده گذاري در سايت بانك مسكن به نشاني www.bank-maskan.ir موجود است.

ساعت : 11:54:00
تاريخ : 1400/06/30

تازه های اخبار تازه های اخبار

با هدف تحقق اهداف سالانه انجام شد

برگزاری نشست های پی درپی وصول مطالبات درمدیریت خوزستان

محمد علی بهوندی معاون اداری پشتیبانی مدیریت خوزستان ، ازبرگزاری نشست های متوالی با تمامی شعب استان به منظور بررسی وبه سامان رساندن فرآیند پرونده های معوقه دردو بخش عقود مبادله ای ومشارکتی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، سلسه نشست های یاد شده با حضورروسای شعب هم درجه وهم منطقه با رویکرد ورود به پرونده های معوقه در بخش های مجتمع سازی ، انبوه سازی وتعاونی ها دنبال می شود .
دراین شیوه ، مسیول شعبه با آوردن پرونده های معوقه مهم به جلسه وبررسی آن توسط اعضای کمیته وسایرروسای شعب با همفکری وتبادل نظر واستفاده از تجربه ونظر یکدیگر درخصوص شیوه پیگیری پرونده تصمیم گیری می شود .تاکنون مسیولین بیشتر شعب استان درنشست های یاد شده حضوریافتند وبه بررسی پرونده های معوقه مهم خود با استفاده از نظر وتجربه سایرهمکاران پرداختند .
یکی ازمسیولین شعب شهرستان دراین زمینه می گوید :
دراینگونه جلسات چندجانبه که سایرهمکاران نیز حضوردارند ازتجربیات ودانش کاری یکدیگر استفاده نموده وبا همفکری وتبادل نظر به جمع بندی ونتایجی خوبی می رسیم بنابراین برگزاری نشست های وصول مطالبات به سبک وسیاق جدید که تنها با حضور چند شعبه انجام می شود به نظر می رسد ازاثر بخشی ونتایج بهتری برخوردار شود زیرا پرونده ها با دقت وحوصله لازم توسط اعضای بررسی می شوند .
معاون اداری ، پشتیبانی مدیریت نیز با تشکرازمشارکت خوب روسای شعب دراین جلسات تصریح کرد:
آثار ونتایج نشست های مذکور که پیش بینی می شود روند خوبی در کاهش معوقه ها وافزایش وصولی ها داشته باشد در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
وی افزود : علاوه بر این نشست ها ، پیگیری ویا پایش روند عملکرد شعب دراین زمینه نیز ازطرف مدیریت با توجه به آمارارایه شده دنبال می شود .
درخصوص آمارمعوقه عقود مبادله ای نیز از روسای شعب خواسته شد یکی ازهمکاران با تمرکز بر آمار مذکور موضوع را پیگیری ودو کارمهم دراین خصوص انجام دهد . یکی جلوگیری از انباشته شدن تعداد اقساط معوقه زیرامشتری برای بازپرداخت بامشکل روبروخواهد شد ودیگری اطلاع بموقع به مشتریانی که تعداد اقساط معوقه آنان کم است وبا اطلاع به وی می توان ازانباشته شدن اقساط وکمک به توان پرداخت وی حجم معوقه ها را کاهش داد .
گفتنی است سلسه نشست های وصول مطالبات درمدیریت خوزستان تا پوشش کامل وحضورهمه شعب همچنان ادامه دارد .
آخرین بروزرسانی 1394/11/20