تازه های اخبار تازه های اخبار

در نشست وصول مطالبات مدیریت خوزستان

بررسی پرونده های معوق و مشکوک الوصول

مطالبات معوق و مشکوک الوصول پرونده های تسهیلاتی مشارکت مدنی ، عقود مبادله ای و پرونده های کلان طرح مسکن مهر در نشست مهر ماه کمیسیون وصول مطالبات مدیریت خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت استان سید جابر نظاری معاون فناوری اطلاعات مدیریت طی سخنانی در این نشست اظهار کرد : تمرکز ، پیگیری و تعیین تکلیف ، سه اصل مهم در بررسی پرونده های مطالباتی است.

در این نشست که سرپرست و روسای دوایر شعبه مرکزی اهواز نیز حضور داشتند تعدادی از پرونده های معوق و مشکوک الوصول مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند.

تمرکز یعنی اینکه رییس شعبه بخشی از وقت و برنامه های روزانه خود را به این امر مهم اختصاص دهد. زیرا تمرکز بر یک موضوع و مشکل در بسیاری از موارد منجر به شکوفایی فکر و اندیشه افراد و ارایه طریق به منظور حل مشکل می شود ضمن اینکه خود عامل پیگیری و به سامان رساندن مسیله و موضوع مورد نظر است.وی افزود :

پیگیری ، عنصر بسیار مهمی در فرآیند انجام امور بویژه مراحل طولانی پرونده های معوقه و وصول مطالبات است. پیگیری معوقات و به حیطه وصول درآوردن یک کار جمعی و گروهی است که همه کارکنان شعبه باید در فرآیند آن مشارکت داشته باشند و در این خصوص رییس شعبه لازم است سایر همکاران را در این موضوع مهم درگیر و مشارکت و با خود همراه نمایند. به عبارت دیگر همانگونه که کارکنان شعبه همگی به انجام امور روزانه مشغول هستند امور مربوط به وصول مطالبات نیز باید به عنوان یکی از کارهای روزانه و ضروری شعبه مدنظر قرار گیرد.

به سامان و سرانجام رساندن پرونده های پیگیری شده به عنوان سومین مولفه مهم فرآیند وصول از دیگر توصیه های معاون فناوری مدیریت در این نشست است. وی در این باره می گوید :بلاتکلیفی و نامشخص بودن وضعیت پرونده های معوقه و مطالبات مشکوک الوصول با گذشت زمان مشکلات مضاعفی را هم برای بانک و هم برای مشتری ایجاد می کند. هرچه با سرعت و در مدت زمان کوتاه تری اینگونه پرونده ها پیگیری شوند علاوه بر سرعت در برگشت منابع و تسهیل در تسویه پرونده ها توسط مشتریان مشکلات آتی و بعدی به مراتب کمتر خواهند شد.

وی تاکید کرد در خصوص مطالبات غیرجاری ، موضوع پیشگیری بر درمان اولویت دارد ، به نحوی که همکاران باید هنگام تشکیل پرونده و تکمیل مدارک ، پیش بینی های لازم را داشته باشند.در مرحله بعد پیگیری وصول مطالبات بلافاصله بعد از سررسید شدن اقساط به صورتیکه از طریق تماس و مذاکره ، موضوع عقب افتادن اقساط مشتری همواره یادآوری گردد./

در مرحله نهایی پیگیری مستمر ، روزانه و مجدانه پرونده ها تا حصول نتیجه و وصول کلیه مطالبات غیرجاری است.در کلیه فعالیت ها هرگاه مسیولین شعبه اراده نمایند، هدف مورد نظر محقق خواهد شد. در این مورد نیز از طریق برنامه ریزی ، تقسیم کار ، تعیین اهداف جزیی برای همکاران ، وقت گذاری بیشتر و استفاده از ظرفیت ها و توان کلیه پرسنل تحت امر ، وصول کلیه پرونده ها مطالباتی غیرجاری امکان پذیر بوده و حتمی است.

وی در پایان گفت :همکاران بدانند که از طریق پیگیری مستمر و روزانه وصول مطالبات غیرجاری ، از آن لحاظ که جلوی تحمیل هزینه های اضافی از قبیل جرایم ، هزینه های صدور اجراییه ، کارشناسی ملک و نیم عشر حق اجرای ثبت و ... به مشتری گرفته می شود در واقع خدمت بزرگی به مشتریان انجام داده اند.

گفتنی است در این نشست مسیول حوزه حراست ، رییس و معاون دایره حقوقی و معاون تسهیلات تکلیفی دایره اعتبارات نیز حضور داشتند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6