تازه های اخبار تازه های اخبار

بر اساس اعلام اداره خدمات نوین

رتبه نخست مدیریت خوزستان در تعداد خودپردازهای فعال

خودپردازهای 6 شعبه مدیریت خوزستان در جمع 50 شعبه برتر مدیریت های کشور قرار گرفتند

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، شعب امیدیه ، شهید باهنر اهواز ، کوی نیروی شوشتر ، پاداد ، غدیر و کوی ملی راه اهواز توانستند با کمترین درصد توقف فعالیت و بیشترین مبالغ پرداختی رضایت مشتریان و مراجعین را کسب کنند.

آمار 50 شعبه برتر مدیریت های کشور در بخش فعالیت ATM طی آبانماه سالجاری نشان می دهد ، مدیریت خوزستان با بیشترین شعب دارای خودپرداز فعال رتبه نخست شبکه را در این بخش بدست آورده است.

مدیر شعب استان ضمن قدردانی از گروه های مسکن کارت شعب یاد شده از تلاش های مسیول مانیتورینگ مدیریت استان رضا آبشری با اهدا هدیه تشکر و قدردانی کرد.

از تلاش های صورت گرفته توسط رییس دایره سیستم ها ، محمد گله داری نیز قدردانی به عمل آمد.

درمیان گروه های مسکن کارت شعب برتر سید امین موسوی از کارکنان شعبه امیدیه به سبب پایش ، کنترل و پیگیری عملکرد خودپرداز شعبه که بیشترین و بهترین فعالیت را در سطح شبکه داشته است نیز تقدیر بعمل آورد.

گفتنی است مسیولین گروه مسکن کارت شعب یاد شده آقایان کنارکوهی ، نکویی ، بستانگر، استادیان ، صمدی فروشانی ، یبارزاده بهمراه سایر اعضای گروه مورد تشویق و تقدیر مدیر شعب استان قرار گرفتند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6