نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان اعلام كرد:
تسهيلات مسكن جوانان در شهرهاي خوزستان چقدر است؟
مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان، مبلغ تسهيلات پرداختي به دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بعد از مدت 15 سال سپرده گذاري در شهرهاي استان خوزستان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان، علي اصغر نادري با اشاره به موافقت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مسكن مبني بر افزايش سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان اظهار كرد: هم اكنون سقف تسهيلات از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در پايان دوره سپرده گذاري 15 ساله براي افتتاح كنندگان اين حساب در سال جاري در تهران به يك ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ به 850 ميليون تومان و در ساير شهرها به 700 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

وي افزود: بر همين اساس؛ شهر اهواز در بين شهرهاي بزرگ طبقه بندي مي شود و سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان در اين شهر به  850 ميليون تومان افزايش يافت و در ساير شهرهاي استان خوزستان دارندگان اين حساب مي توانند از 700 ميليون تومان تسهيلات استفاده كنند.

نادري با اشاره به اينكه حساب پس انداز جوانان يك حساب پس انداز با نگاهي بلند مدت براي تامين منزل مسكوني است، بيان كرد: اين تصميم با هدف تامين آتيه فرزندان در حوزه مسكن اتخاذ شده تا دغدغه خانواده ها براي مسكن فرزندانشان از مسير پس انداز تحقق پيدا كند.

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان در خصوص حساب جوانان نيز گفت: حساب پس انداز مسكن جوانان ماهيتا يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده گذاري ارائه شده توسط بانك در بلند مدت از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردار شود.

نادري ادامه داد: مدت انتظار براي دريافت وام مسكن جوانان بين 5 تا 15 است ولي براي دريافت حداكثر سقف اين تسهيلات يعني 850 ميليون تومان براي اهواز و 700 ميليون براي ساير شهرهاي استان بايد مدت 15 سال منتظر بود.

وي عنوان كرد: جزئيات چگونگي افتتاح حساب پس انداز جوانان و چگونگي واريز مبالغ براي سپرده گذاري در سايت بانك مسكن به نشاني www.bank-maskan.ir موجود است.

ساعت : 11:54:00
تاريخ : 1400/06/30

تازه های اخبار تازه های اخبار

در سال گذشته اتفاق افتاد

رتبه نخست مدیریت خوزستان در صدور ضمانتنامه

مدیریت خوزستان با صدور بیش از 35درصد از سهم کل ضمانت نامه های بانک در سال 92 توانست رتبه نخست این بخش را در سطح مدیریت های کشور بدست آورد .

 

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ،در راستای بسط وگسترش فعا لیت های کارمزد محور که با کمترین هزینه موجب افزایش بهره وری سبد محصولات و خدمات بانک می شود این مدیریت در سال گذ شته توانست با صدور 147فقره ضمانت نامه با مبلغ 1/669میلیارد ریال رتبه نخست وجایگاه بسیار مناسبی را در این خصوص کسب کند .

مدیر عامل محترم بانک نیز با صدورسپاسنامه واهدای لوح تقدیر در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک از زحمات وتلاش وپیگیری های بی وقفه مدیر وکارکنان شعب خوزستان در این بخش تشکر وقدردانی کرد.

گفتنی است ضمانت های مذکور در قبال وجوه وسپرده نقد صادر شده واز میزان ریسک تقریباًصفر برخوردارند .

مدیر شعب استان نیز در همایش سه ماهه نخست روسای شعب از مسیول وکارکنان شعبی که در این خصوص عملکرد خوب ومطلوبی داشته اند با اهدا لوح تقدیر وهدایا قدردانی کرد .

 

رتبه نخست مدیریت خوزستان در صدور ضمانتنامه

مدیریت خوزستان با صدور بیش از 35درصد از سهم کل ضمانت نامه های بانک در سال 92 توانست رتبه نخست این بخش را در سطح مدیریت های کشور بدست آورد .

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ،در راستای بسط وگسترش فعا لیت های کارمزد محور که با کمترین هزینه موجب افزایش بهره وری سبد محصولات و خدمات بانک می شود این مدیریت در سال گذ شته توانست با صدور 147فقره ضمانت نامه با مبلغ 1/669میلیارد ریال رتبه نخست وجایگاه بسیار مناسبی را در این خصوص کسب کند .

مدیر عامل محترم بانک نیز با صدورسپاسنامه واهدای لوح تقدیر در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک از زحمات وتلاش وپیگیری های بی وقفه مدیر وکارکنان شعب خوزستان در این بخش تشکر وقدردانی کرد.

گفتنی است ضمانت های مذکور در قبال وجوه وسپرده نقد صادر شده واز میزان ریسک تقریباًصفر برخوردارند .

مدیر شعب استان نیز در همایش سه ماهه نخست روسای شعب از مسیول وکارکنان شعبی که در این خصوص عملکرد خوب ومطلوبی داشته اند با اهدا لوح تقدیر وهدایا قدردانی کرد .

 

آخرین بروزرسانی 1394/5/6