نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان اعلام كرد:
تسهيلات مسكن جوانان در شهرهاي خوزستان چقدر است؟
مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان، مبلغ تسهيلات پرداختي به دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بعد از مدت 15 سال سپرده گذاري در شهرهاي استان خوزستان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان، علي اصغر نادري با اشاره به موافقت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مسكن مبني بر افزايش سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان اظهار كرد: هم اكنون سقف تسهيلات از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در پايان دوره سپرده گذاري 15 ساله براي افتتاح كنندگان اين حساب در سال جاري در تهران به يك ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ به 850 ميليون تومان و در ساير شهرها به 700 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

وي افزود: بر همين اساس؛ شهر اهواز در بين شهرهاي بزرگ طبقه بندي مي شود و سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان در اين شهر به  850 ميليون تومان افزايش يافت و در ساير شهرهاي استان خوزستان دارندگان اين حساب مي توانند از 700 ميليون تومان تسهيلات استفاده كنند.

نادري با اشاره به اينكه حساب پس انداز جوانان يك حساب پس انداز با نگاهي بلند مدت براي تامين منزل مسكوني است، بيان كرد: اين تصميم با هدف تامين آتيه فرزندان در حوزه مسكن اتخاذ شده تا دغدغه خانواده ها براي مسكن فرزندانشان از مسير پس انداز تحقق پيدا كند.

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان در خصوص حساب جوانان نيز گفت: حساب پس انداز مسكن جوانان ماهيتا يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده گذاري ارائه شده توسط بانك در بلند مدت از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردار شود.

نادري ادامه داد: مدت انتظار براي دريافت وام مسكن جوانان بين 5 تا 15 است ولي براي دريافت حداكثر سقف اين تسهيلات يعني 850 ميليون تومان براي اهواز و 700 ميليون براي ساير شهرهاي استان بايد مدت 15 سال منتظر بود.

وي عنوان كرد: جزئيات چگونگي افتتاح حساب پس انداز جوانان و چگونگي واريز مبالغ براي سپرده گذاري در سايت بانك مسكن به نشاني www.bank-maskan.ir موجود است.

ساعت : 11:54:00
تاريخ : 1400/06/30

تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیراز افراد برتر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 مدیریت خوزستان

با حضور تعدادی از کارکنان شعب شهر اهواز از افراد برتر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 مدیریت خوزستان تقدیر ویژه بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، در این نشست که با تقدیر از مدرسان برتر استانی نیز همراه بود عباسعلی شفیعی مدیر شعب طی سخنانی گفت:

دریک سازمان نیروهایی ارزش آفرین هستند که از ویژگی تعهد ، دانش ودلسوزی لازم برخوردارند.اینگونه افراد برای سازمان سرمایه محسوب شده که از وجود وحضور آنان می توان تولید دانایی وارزش آفرینی کرد.

دانش کاری اگر بامطالعه دقیق دستور العمل ها ومقررات جاری بانک وتعهد وعرق سازمانی همراه شود بهترین کارایی واثر بخشی را در فرآیند ارایه خدمت به مشتریان بدنبال خواهد داشت.

وی افزود:آگاهی از شرایط ومحیط بیرونی سازمان بویژه شرایط اقتصادی وپیشرفت های نوین دنیای الکترونیک موجب ارتقا سطح دانش واطلاعات عمومی وتخصصی کارکنان شده که در نهایت توانمند سازی نیروها ومنابع انسانی سازمان از مهمترین دست آوردهای آن است

ایشان ضمن تقدیر وتشکر از جایگاه ونقش مدرسین آموزشی بانک در توسعه وتوانمند سازی کارکنان افزود:

با به روز کردن اطلاعات ودانش خود ،قدرت تشخیص وتحلیل مان را افزایش دهیم تا بتوانیم دربرابر گزینه های مختلف پیش رو،بهترین شیوه را انتخاب و سپس تصمیم گیری کنیم.

انتخاب بهترین روش برای تصمیم گیری در برابر مسایل پیش رو حاصل نمی شود مگر با تفکر خلاق وافزایش قدرت تحلیل مسایل کاری در راستای صلاح وصرفه بانک.

مدیر شعب استان خطاب به مدرسین آموزشی مدیریت گفت:

از تجارب یکدیگر واز رهنمودها ودستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی ، اساتید وخبرگان نظام بانکی جهت توسعه کمی وکیفی امور وفعالیت ها استفاده کنیم .همچنین از دانش وتجربه خود جهت انتقال به سایر همکاران لحظه ای دریغ ومضایقه نکنیم.سازمان خود رابه یک سازمان یادگیرنده وفراگیر تبدیل کنیم .هر شخص حقیقی ویا حقوقی که خود را همیشه نیازمند آموزش ببیند قطعاً در اوج تعالی وکمال وپیشرفت نیز قرار خواهد گرفت. سیر قهقرایی وپس رفت زمانی حادث می شود که افراد ویا سازمانها خود را مستغنی وبی نیاز از یادگیری و فراگیری احساس کنند.

آقایان محمد مبشر نژاد رییس شعبه شادگان ، علی مردانی وعلی پورریالی کارمندان شعب هفتگل ومسجد سلیمان خانم ها ندا کربلیوند وصدیقه باقری از کارکنان شعب زیباشهر و نخل که درآزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 حایز رتبه های برتر استانی شده اند با اهدا لوح تقدیر از سوی مدیر شعب استان مورد سپاس وقدردانی قرار گرفتند.

همچنین در بخش مدرسین برتر آموزشی به ترتیب آقایان یاور عسکری،سید علیرضا هابیلی ، سید محمد موسوی ، حمدان بچاری وعلی امیدی به عنوان مدرسین برتر استانی انتخاب ولوح سپاس وتقدیر خود را از مدیر شعب استان دریافت کردند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6