نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان اعلام كرد:
تسهيلات مسكن جوانان در شهرهاي خوزستان چقدر است؟
مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان، مبلغ تسهيلات پرداختي به دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بعد از مدت 15 سال سپرده گذاري در شهرهاي استان خوزستان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان، علي اصغر نادري با اشاره به موافقت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مسكن مبني بر افزايش سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان اظهار كرد: هم اكنون سقف تسهيلات از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در پايان دوره سپرده گذاري 15 ساله براي افتتاح كنندگان اين حساب در سال جاري در تهران به يك ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ به 850 ميليون تومان و در ساير شهرها به 700 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

وي افزود: بر همين اساس؛ شهر اهواز در بين شهرهاي بزرگ طبقه بندي مي شود و سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان در اين شهر به  850 ميليون تومان افزايش يافت و در ساير شهرهاي استان خوزستان دارندگان اين حساب مي توانند از 700 ميليون تومان تسهيلات استفاده كنند.

نادري با اشاره به اينكه حساب پس انداز جوانان يك حساب پس انداز با نگاهي بلند مدت براي تامين منزل مسكوني است، بيان كرد: اين تصميم با هدف تامين آتيه فرزندان در حوزه مسكن اتخاذ شده تا دغدغه خانواده ها براي مسكن فرزندانشان از مسير پس انداز تحقق پيدا كند.

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان در خصوص حساب جوانان نيز گفت: حساب پس انداز مسكن جوانان ماهيتا يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده گذاري ارائه شده توسط بانك در بلند مدت از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردار شود.

نادري ادامه داد: مدت انتظار براي دريافت وام مسكن جوانان بين 5 تا 15 است ولي براي دريافت حداكثر سقف اين تسهيلات يعني 850 ميليون تومان براي اهواز و 700 ميليون براي ساير شهرهاي استان بايد مدت 15 سال منتظر بود.

وي عنوان كرد: جزئيات چگونگي افتتاح حساب پس انداز جوانان و چگونگي واريز مبالغ براي سپرده گذاري در سايت بانك مسكن به نشاني www.bank-maskan.ir موجود است.

ساعت : 11:54:00
تاريخ : 1400/06/30

تازه های اخبار تازه های اخبار

تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری اعلام شد

رتبه برترمدیریت خوزستان دربخش تجهیزات ارایه خدمات نوین

رتبه و جایگاه مدیریت خوزستان دربخش تجهیزات ارایه خدمات نوین یعنی صدور تعداد کارت های برداشت، کارت های اعتباری ،کارت هدیه و بن کارت ،تعداد ومبلغ کل تراکنش های ATM ، تعداد ومبلغ کل تراکنش های PiN Pad یا پایانه های شعب تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری اعلام شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، براساس آخرین داده های مربوط به دفترچه آماری گزارش عملکرد بانک منتشر شده توسط اداره کل آمار واطلاعات ، مدیریت خوزستان توانست در بخش صدور کارت هدیه و بن کارت رتبه نخست ، دربخش تعداد ومبلغ کل تراکنش ها ی مربوط به ATMوPiN Pad شعبه ای رتبه دوم ، دربخش صدور کارت اعتباری رتبه سوم ودرخصوص صدور تعداد کارت های برداشت جایگاه سوم را کسب کند .

این آمار بدون احتساب عملکرد مجموعه مدیریت های مناطق استان تهران محاسبه واعلام شده است .همچنین تعداد کل خودپردازهای نصب شده این مدیریت 97 دستگاه است که درمیان مدیریت های همتراز کمترین تعداد است . تعداد کل PiN Padیا پایانه های شعبه ای نیز 356دستگاه است که درمقایسه با مدیریت های هم درجه از نظر کمترین تعداد حایز رتبه دوم است .

گفتنی است مدیریت خوزستان سال گذشته در بخش خدمات بانکداری الکترونیک درزمره مدیریت های برتر معرفی شده که از مدیر شعب این استان در اولین همایش مدیران ارشد بانک در سالجاری تقدیر بعمل آمده است .

آخرین بروزرسانی 1394/5/6