تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور رؤسای شعب اهواز برگزار شد

تحلیل بازار مسکن در مدیریت خوزستان

همایش تحلیل بازار مسکن با حضور دکتر انوری مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.

ه گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ،‌دکتر انوری ضمن اشاره به ویژگی های بخش مسکن بعنوان یکی از بازار های مهم کشور گفت :عدم وجود کالای جانشین برای مسکن ، غیر منقول بودن ،‌عدم امکان واردات این کالا ، سهم 30 درصدی در هزینه های سبد خانوار ، داشتن ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی ، اثر گذاری واثر پذیری زیاد از سایر بازارها واساسی ترین نیاز افراد جامعه از مهمترین ویژگیهای مسکن بعنوان یک کالای مهم واساسی است .

دراقتصاد ایران مسکن مهمترین دارایی خانوار است که با نگاه سرمایه ای به آن آرامش مالی زیادی یرای خانوارها ایجاد می کند ضمن اینکه با نگاه مصرفی به این کالای مهم نیز آرامش خاطر زیادی برای افراد ایجاد می شود .وی با اشاره به سه نظریه کلان اقتصادی دربخش مسکن می گوید:درخصوص حضور دولت ها دربخش مسکن سه نظر و دیدگاه اقتصادی وجود دارد .یک دیدگاه قایل به حضور حداقلی دولت درتمامی عرصه ها بویژه بخش مسکن است زیرا بدون حضور ودخالت دولت تعادل قیمتی ومقداری دربازار مسکن بهتر وبهینه ترایجاد می شود.

نظر دیگر که مقابل دیدگاه قبلی است معتقد به حضور حداکثری دولت ها دراقتصاد بویژه اقتصاد مسکن است .طرح های مسکن مهر ،مسکن اجتماعی ومسکن حمایتی زاییده این تفکر هستندنظر سوم معتقد است اگر حضور دولت منجر به ایجاد کارایی دراقتصاد وبه تبع آن دربخش مسکن شود ایرادی ندارد وتا وقتی که این کارایی استمرار دارد حضور ودخالت دولت نیز قابل توجیه وقبول است

درادامه مباحث همایش ایشان ضمن برشمردن عوامل بیرونی ودرونی تاثیر گذار بر بازار مسکن گفت :متغیر ها ومولفه های متعددی بر تعادل یا عدم تعادل بازار مسکن تاثیر گذارند .شناخت هریک ازاین عوامل ونوع اثر گذاری آنان به پیش بینی وتحلیل بهتر بازار مسکن کمک زیادی می کند .به عنوان نمونه ، شرایط بازارهای رقیب همانند بازار طلا ،ارز ،بورس وسهام ،بازار پول و.....،طرح هدفمندی یارانه ها ومیزان اثر گذاری آن بر سایر بخش ها ،سیاست های دولت دربخش عرضه مانند طرح های مسکن مهر و پرداخت تسهیلات ساخت ،جمعیت ،نرخ سود بانکی ،تورم، بیکاری ،قیمت مصالح ،تسهیلات بانکی ،تعداد خانه های خالی عرضه نشده که میزان آن درکشور بیش از 600 هزار واحد است ،تعداد پروانه های صادره و...
همگی از عوامل موثر بر عرضه وتقاضا ی مسکن محسوب شده که هرکدام می توانند نقش مثبت یا منفی دراین بازار ایفا کنند.وی سپس به تشریح وتبیین آثار ونتایج هریک از مولفه های یاد شده بر بازار مسکن پرداخت.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6