تازه های اخبار تازه های اخبار

بمنظور تحقق اهداف طرح عیدانه صورت گرفت

نشست مشترک مدیرشعب خوزستان باروسا ومعاونین شهر اهواز

منظور تبیین وتشریح بیشتر طرح عیدانه نشست مشترک مدیر ومسیولین مدیریت خوزستان با روسا ومعاونین شعب شهر اهوازبرگزار شد.عباسعلی شفیعی مدیرشعب خوزستان طی سخنانی مبسوطی ،به تشریح اهمیت وضرورت اجرای طرح باتوجه به مدت زمان محدود آن پرداخت

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان وی در این خصوص اظهار کرد: اولین قدم دراجرای موفق این طرح ،اطلاع رسانی درست وسریع به مخاطبین طرح بویژه مشتریانی است که از ماتسهیلات گرفته واز طریق رهن غیر منقول با بانک درارتباط هستند. اینگونه افراد درصورت فک رهن وثایق غیر منقول وتبدیل آن به سپرده های بلند مدت از مزایای فراوانی برخوردار می شود زیرا با آزادکردن وثیقه فرصت های جدیدی برای آنها ایجاد می شود که از طریق آن می تواند میزان بهره وری وبازدهی ناشی ازآن را درگزینه های مختلف سرمایه گذاری افزایش دهند .ضمن اینکه افراد یادشده با جایگزینی سپرده بلند مدت بجای گروگان غیر منقول از حداکثر نرخ بازدهی وجوه خود بهره مند می شوند.

این شیوه ورویه برای بانک نیز حایز اهمیت ومزیت است زیراباجذب منابع و وجوه ناشی از فک رهن بصورت بلندمدت می تواند برنامه های اعتباری وتسهیلاتی خود راساماندهی کند .یا بعنوان مثالی دیگر می توان به مزایای ناشی از تغییرنام مدیون اشاره کرد.دراین بند مزایای خوبی برای مشتریان وهمچنین بانک وجود دارد ضمن اینکه بسیاری از مشکلات ومعضلات ناشی از قراردادهای وکالتی راحل خواهد کرد.این بند تکلیف بانک رابرای گرفتن مطالبات ومعوقات روشن می کند.به عبارت دیگر با تغییر نام مدیون طرف واقعی وبدهکار بانک مشخص می شود که دراینصورت وصول اقساط ویا مطالبات معوق با سهولت ودسترسی بیشتری پیگیری ودنبال می شود.

همه این موارد بیانگر اهمیت ومزایای تعبیه شده دربسته عیدانه است که همکاران لازم است با پیگیری وجدیت بندهای طرح را برای مشتریان وحتی همکاران تشریح نمایند.از درایت و تدبیر مدیرعامل محترم ، اعضای محترم هییت مدیره و مدیران و رؤسای ادارات مرتبط با تدوین طرح مذکور که به صورت جامع و مانع بسته عیدانه را برای حل مشکل بسیاری از مشتریان و تسهیلات گیرندگان پیشنهاد داده اند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.معاونین مدیریت نیز اهمیت موارد دیگری از مندرجات طرح مذکور راتبیین ودرخصوص فرآیند اطلاع رسانی به مراجعین ومشتریان سخنانی ایراد کردند .

یادآوری می شود اطلاع رسانی طرح عیدانه ازطریق مکاتبه وارسال تراکت به ادارات ، سازمانها ، نهادهای استان وفرمانداریهای مستقر درشهرستان ها بمنظور اطلاع به سایر ادارات انجام شده است .همچنین فرآیند اطلاع رسانی این طرح از طریق انتشار آگهی درروزنامه های محلی وبه صورت گزارش خبری در4مرحله انجام شده است .ضمن اینکه بیش از 25 هزارتراکت تبلیغاتی درسطح شعب استان نیز بمنظورتکمیل زنجیره اطلاع رسانی طرح به مخاطبین توزیع شده است.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6