تازه های اخبار تازه های اخبار

در پایان اسفند 93 نسبت به مدت مشابه

رشد منابع قرض الحسنه پس انداز 60 شعبه در مدیریت خوزستان

با برنامه ریزی های صورت گرفته از طرف مسیولین مرتبط در حوزه ستاد و همکاری و تلاش اغلب شعب ، منابع قرض الحسنه پس انداز این مدیریت در پایان اسفند ماه سال گذشته نسبت به آخرین ماه مشابه یعنی اسفند 92 از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، از 70 شعبه تحت پوشش این مدیریت 60 شعبه از درصد رشد مثبت برخوردار بوده اند . در این میان سه شعبه اروند آبادان ، امام حسین بندرامام و هندیجان با رشد بیش از 100 در صد بهترین عملکرد را نسبت به سایر شعب داشته اند . شعبه اروند آبادان با 158 درصد رشد ، منابع قرض الحسنه پس انداز خود را از 3 میلیارد به بیش از 8 میلیارد ریال افزایش داده است .

در این میان 28 شعبه با درصد رشد بین 25 تا 158 درصد اهدف تعیین شده توسط بانک در این زمینه را به خوبی تحقق بخشیده اند .

3 شعبه گلستان ، پاسداران و لشکر اهواز بهمراه شعبه مرکزی شوشتر و مرکزی خرمشهر با درصد رشد نزدیک به هدف ، عملکرد قابل قبولی نیز در این زمینه داشته اند .

تاکید مدیر شعب استان بر اهمیت کاهش قیمت تمام شده پول در بازدید های ادواری از شعب و توصیه این موضوع در نشست ها و جلسات مختلف روسای شعب ، توجه کارکنان شعب به توجیه مشتریان نسبت به مصارف معنوی سپرده قرض الحسنه پس انداز در فرآیند مذاکره و ارتباط با آنان ، هدایت بخشی از هدایای تبلیغاتی تهیه شده در سطح استان به سمت مشتریان منابع قرض الحسنه و صفر درصدی ، تجلیل و تقدیر هماهنگ شعب از مشتریان خاص سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری ، پایش و رصد رشد منابع و قرض الحسنه شعب توسط روابط عمومی و گروه بازاریابی مدیریت و تبلیغات گسترده و موثر پایان سال از طریق نشریات و روزنامه های محلی ، تهیه بیش از 22 هزار تقویم دیواری با کیفیت با طرح جوایز قرض الحسنه بانک و توزیع سریع آن در مقطع زمانی یک هفته بین مراجعین و مشتریان شعب و توزیع بیش از 40 هزار تراکت تبلیغاتی و 20 هزار تقویم جیبی تک برگه با طرح جوایز قرض الحسنه سال 93 از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه است .

گفتنی است با پیشنهاد و دستور مدیر شعب استان از سه شعبه برتر در جذب منابع قرض الحسنه پس انداز در نشست آتی روسای شعب استان تقدیر و تجلیل شایسته بعمل خواهد آمد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23