تازه های اخبار تازه های اخبار

در راستای مشاوره به همکاران مددجو صورت گرفت

آغاز به کار فعالیت مدد کار اجتماعی در مدیریت خوزستان

با افزدون یک سمت سازمانی با عنوان مدد کار اجتماعی در مدیریت خوزستان از این پس همکاران می توانند از راهنمایی و مشاوره های تخصصی این حوزه استفاده کنند.


با افزدون یک سمت سازمانی با عنوان مدد کار اجتماعی در مدیریت خوزستان از این پس همکاران می توانند از راهنمایی و مشاوره های تخصصی این حوزه استفاده کنند.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، گفتگو و مصاحبه با افراد نیازمند به مشاوره ، بازدید و دلجویی از همکاران بیمار و دارای مشکل خاص ، تهیه گزارش معیشتی در خصوص بازدید های بیمه ای ، موردی و بطور کلی بررسی درخواست مساعدت همکاران ، بازدید از بیماران بستری و یا بیماران صعب العلاج در منزل که احتیاج به امکانات توانبخشی و توانپزشکی دارند، از جمله فعالیت های مدد کاری است.

همچنین هماهنگی بمنظور معرفی همکار به متخصصین و مراکز مربوطه جهت رفع مشکل ، انجام امور مربوط به کمیسیون کمک های مالی و اضطراری مانند تصادفات آتش سوزی، سرقت و ... ، تشکیل پرونده مددکاری طی بازدید دوره ای از منزل همکاران بمنظور برقراری کمک هزینه رفاهی معلولین و بیماران خاص ، ارایه گزارش مددکاری در امور بیمه ای افراد تحت تکفل همکاران ، عیادت از افراد مشمول طرح تجلیل از ایثارگران و بیماران خاص هر ساله با رایه هدایا ، پیگیری امور مربوط به کمیته پیشگیری از اعتیاد و ارتباط همیشگی با دایره مددکاری اداره کل رفاه کارکنان جهت انجام امور مربوطه از مهمترین وظایف مددکاری اجتماعی در سطح مدیریت های شعب است.

گفتنی است در نخستین اقدام محمد علی بهوندی معاون اداری پشتیبانی مدیریت بهمراه رییس شعبه مرکزی اهواز ، مسیول حوزه حراست مدیریت ، رییس دایره امور اداری ، آموزشی رفاهی و کارشناس مدد کار اجتماعی از منزل یکی از همکاران بازدید و از نزدیک با فرزند و همسر وی که در سانحه تصادف دچار مشکل و معلولیت شده اند دیدار و ملاقات کردند. یادآوری می شود مرضیه بدری بابادی بعنوان مدد کار اجتماعی مستقر در دایره امور اداری مدیریت خوزستان عهده دار انجام وظایف محوله است.

همچنین در این دیدار مقرر گردید فرزند همکار تحت آموزش جلسات کاردرمانی و مشاوره های روانشناسی بیشتری قرار گیرند. با توجه به بازدید و بررسی بعمل آمده ، پیشنهاد های مدد کاری به اعضای خانواده علاوه بر جلسات مشاوره و کاردرمانی ، استفاده از توانبخشی بیشتر از سقف جهت کمک به هر سه عضو خانواده است که دچار آسیب های جسمی شده اند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23