رابطین موفق بازاریابی در مدیریت خوزستان معرفی شدند

با اهدای لوح تقدیر

رابطین موفق بازاریابی در مدیریت خوزستان معرفی شدند

بمنظور تحرک بیشتر فعالیت های بازاریابی و تقویت فرآیند مذاکرات گروه های بازاریابی شعب ، از رابطین بازاریابی موفق مدیریت خوزستان تقدیر ویژه بعمل آمد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت این استان ، سید مسلم ثابتی از شعبه مرکزی آبادان ، رضا کیانی از شعبه مرکزی ایذه ، میلاد حاجی پور از شعبه مسجد سلیمان ، امین تقوی از حوزه ستاد و مدیریت بعنوان بازاریابان برتر و موفق معرفی و مورد تقدیر مدیر شعب استان قرار گرفتند گروه های بازاریابی در همه شعب مدیریت خوزستان تحت نظارت و مدیریت روسای شعب تاکنون اقدامات خوب و موثری در راستای شناسایی بازارهای هدف و حضور در این بازارها انجام داده اند . رشد مستمر و پایدار همراه با جذب منابع خرد و متوسط گواه بر اقدامات موفق اغلب شعب استان است.

تا زمان تهیه خبر 51 شعبه از 70 شعبه مدیریت استان نرخ رشد منابع آنان بیش از 20 درصد است از 50 شعبه یاد شده 30 شعبه با نرخ رشد بیش از 30 درصد به تلاش و فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهند.

مطالعه و بررسی جداول آماری نشان می دهد طی دو سال گذشته با وجود شرایط تورمی و نوسان شدید بازارها و فضای رقابتی بسیار ناهمگون بازار پول بویژه فعالیت چشمگیر شبکه بازار غیر متشکل پولی ، کارکنان شعب استان اقدامات و فعالیت های خوب و قابل قبولی در زمینه نگهداری مشتریان و تسخیر بازارهای جدید داشته اند .

در این میان نقش گروه های بازاریابی بویژه مسیولین شعب و رابطین آنان بسیار اثر گذار و تعیین کننده بوده است .

در راستای قدردانی از اینگونه اقدامات در سطح شعب استان مسیولین حوزه ستاد و مدیریت همواره با رصد و پایش اقدامات شعب و کمک به آنان در فرآیند طولانی مذاکرات بازاریابی همیشه یاور و پشتیبان آنان بوده اند .

تشویق همکاران فعال در این حوزه تاکنون به این وسعت سابقه نداشته است .ایجاد انگیزه و تقدیر از کارکنانی که بی وقفه درصدد تجهیز منابع شعبه و کمک به افزایش توانمندی سازمان خود هستند موجب شده است که تعداد بسیار زیادی از همکاران بویژه کارکنان تازه استخدام فرآیند مذاکره و بازاریابی را بعنوان یکی از وظایف اصلی و ذاتی خود قلمداد کنند . که این پدیده بهترین و مهمترین دست آورد تشکیل گروه های بازاریابی در سطح شعب است.

در راستای تقویت همین فرآیند و ایجاد انگیزش بیشتر رابطین موفق بازاریابی مورد تقدیر ویژه مدیریت استان قرار گرفته اند .

آخرین بروزرسانی 1394/5/6