شعبه سبز در مدیریت خوزستان

شعبه سبز در مدیریت خوزستان

شعبه درجه 3کوی ملی راه اهواز به سبب تزیین محدوده داخلی آن به انواع در ختچه های طبیعی وگیاهان زینتی مورد توجه واقبال مراجعین ومشتریان قرار گرفته است

عباسعلی شفیعی مدیرشعب خوزستان طی بازدید ی که اخیراً از این شعبه داشته از رییس شعبه هومن کنار کوهی وهمکاران وی به سبب ایجاد فضای مفرح ودلنشین برای مراجعین تشکر و قدردانی کرد.مدیر شعب استان ضمن مراجعه به بخش های مختلف شعبه با تنی چند ازمشتریان نیز گفتگو کرد.یکی از مشتریان به مدیر شعب می گوید :فضای سبز وبا طراوتی که ایجاد شده زمان انتظار را واقعاً کاهش داده حتی این زمان اگر طولانی باشد مراجعه کننده آن رازیاد احساس ننموده وبا حوصله بیشتری می تواند منتظر دریافت خدمت بماند .وی ادامه می دهد نشاط و شادابی ناشی از این فضا حس ماند ن د راین شعبه را بیشتر تقویت می کند.تا عجله برای دریافت خدمت مورد نظر.

مراجعه کننده دیگری به مدیر شعب می گوید:تکریم مشتری تنها به ارایه خدمت سریع ومطلوب نیست بلکه فضا ومحدوده ای که کارکنان ومراجعین در آن به سر می برند کمک فراوانی به ارتقا سطح کیفی خدمات و مراودات روزانه هر دو طرف ارایه کننده وگیرنده خدمت می کند.مشتری دیگری می گوید:رییس وکارکنان این شعبه علاوه بر ایجاد فضای با طراوت و سبز ، در برخورد با مراجعین نیز دلسوزانه رفتار کرده و با اکرام واحترام ،کارمشتری را انجام داده و وی را در صورت نیاز راهنمایی می کنند .وی می افزاید :تکریم مراجعین ،خوش رویی وتلاش در جهت کوتاه کردن زمان انتظار مشتریان از ویژگیهای خوب کارکنان این شعبه است .

یکی از بخش های مرتب وساماندهی شده این شعبه قسمت بایگانی است که فضای آن منظم وآراسته ودسترسی به مدارک و پرونده های بایگانی شده به سهولت وسرعت امکان پذیراست نظافت روزانه بایگانی همراه با سایر قسمت های شعبه به صورت مرتب ومنظم انجام می شود.آبیاری ،مراقبت ونگهداری از گیاهان ودر ختچه های موجود که همگی طبیعی هستند با هماهنگی وهمکاری همه پرسنل شعبه در زمان مناسب انجام می شود.این شعبه که د ر یکی از مناطق برخورد ار اهواز واقع شده روزانه با مشتریان ومراجعینی روبروست که ضمن تشویق همکاران شعبه ، آمادگی خود را برای ارایه کمک ها ی فکری بمنظورافزایش فضای نشاط وشادابی شعبه و بهبود وارتقای بیشتر سطح فضای مطلوب وبا کیفیت موجود اعلام می کنند .

گفتنی است این شعبه تا لحظه تهیه گزارش یعنی 24 خرداد سالجاری با نرخ رشد 20/53در صد به فعالیت پیگیر خود در زمینه جذب منابع ادامه می دهد .همچنین اغلب در ختچه های موجود شعبه با کمک رییس وهمراهی کارکنان شعبه خریداری ، مراقبت ونگهداری می شوند.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6