رتبه نخست صدور کارت هوشمند تسهیلات توسط مدیریت خوزستان

درسطح مدیریت استان ها اتفاق افتاد

رتبه نخست صدور کارت هوشمند تسهیلات توسط مدیریت خوزستان

براساس گزارش دفترچه آماری عملکرد بانک تنظیم شده توسط اداره کل آمار و اطلاعات ،مدیریت خوزستان توانست رتبه نخست صدور کارت هوشمند تسهیلات تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری را کسب کند .به گزارش روابط عمومی مدیریت استان نزدیک به 000/349 فقره کارت هوشمند تسهیلات و صندوق پس انداز مسکن تا پایان دوره مورد گزارش در این مدیریت صادر ودر اختیار متقاضیان و گیرندگان تسهیلات قرار گرفت.

عباسعلی شفیعی مدیر شعب خوزستان ضمن اعلام آمار یاد شده طی گزارشی در جمع روسای شعب اهواز گفت: اطلاع رسانی فراگیر و گسترده روابط عمومی مدیریت در خصوص انواع شیوه های پرداخت اقساط از طریق سامانه های الکترونیکی بانک مانند اینترنت ،همراه بانک ،ATM،دستگاه های کارت خوان فروشگاهی ،تلفنبانک و PiN Pad شعبه ای طی دو سال گذشته تاثیر بسزایی در اقبال وتوجه مشتریان به تبدیل دفترچه های قدیمی به کارت هوشمند پرداخت اقساط داشته است .

وی افزود :تلاش وجدیت همکاران شعب در این زمینه وتشریح مزایای طرح برای مشتریان نیز کمک فراوانی به تسریع فرآیند استقبال مشتریان داشته است.سرعت حمایت وپشتیبانی کارکنان دایره سیستم های مدیریت وهمکاران اداره خدمات نوین نیز ستودنی وقابل تشکر است.مدیر شعب خوزستان با اشاره به مزایای صدو رکارت های هوشمند تسهیلات افزود:توسعه وترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک ،جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان ، در یافت خدمت توسط مشتری در زمان دلخواه،صرفه جویی در وقت وزمان انجام خدمت به صورت دو جانبه ،کوتاه سازی فرآیند انجام کار ،کاهش مراجعات وایجاد فرصت های تازه برای همکاران شعب بمنظور خدمت رسانی بهتر به مشتریان از مهمترین مزایا ودست آوردهای صدور اینگونه کارت هاست.

وی سپس وجود باجه آموزش بانکداری الکترونیک در شعب در جه2وشعب مرکزی شهرستانهای استان راعامل اثر گذاری درتوجیه وآموزش مراجعین ذکر نمود ودر این خصوص اظهار کرد:باجه های آموزش بانکداری الکترونیک در شعب مرکزی اهواز وسایر شعب مورد نظر ضمن بیان مزایای طرح برای مردم وارایه مشاوره به آنان،در جهت آموزش عملی بانکداری الکترونیک ونحوه استفاده از این کارت ها دلسوزانه عمل کرده ودر خصوص راهنمایی آنان از هیچ تلاش وکوششی دریغ نکردندکه درهمین جا لازم است از سعه صدر وحوصله همکاران تشکر و قدردانی نمایم.
گفتنی است صدور این تعداد کارت وکسب رتبه نخست مدیریت بدون احتساب آمار مربوط به مدیریت های مناطق مختلف استان تهران بدست آمده است

آخرین بروزرسانی 1394/5/6