حضور با شکوه همکاران مدیریت خوزستان در راهپیمایی روز قدس

برگزاری راهپیمایی روز قدس

حضور با شکوه همکاران مدیریت خوزستان در راهپیمایی روز قدس

همکاران مدیریت خوزستان در سراسر استان با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت خود از فلسطین و نوار غزه را اعلام کردند
همکاران مدیریت خوزستان در سراسر استان با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت خود از فلسطین و نوار غزه را اعلام کردند
آخرین بروزرسانی 1394/5/6