معاون شعبه موفق مدیریت خوزستان در امر بازار یابی

گزارش

معاون شعبه موفق مدیریت خوزستان در امر بازار یابی

شهاب کیانپور معاون شعبه درجه 2 نوع ب کوی ملت اهواز با 11 سال سابقه خدمت دارای مدرک کارشناسی حسابداری است که از بهمن ماه سال 91 به عنوان معاون پا به پای رییس و سایر کارکنان شعبه تلاش مضاعفی در جهت کمک به فرآیند افزایش جذب منابع شعبه داشته است.

 تکریم مراجعین و تلاش در جهت مذاکره با مشتریان بمنظور تجهیز منابع شعبه و تواضع و فروتنی وی در برخورد با ارباب رجوع از مهمترین ویژگی ها و مواردی است که از وی بعنوان یکی از معاونین موفق مدیریت خوزستان جهت انجام گفتگو و مصاحبه دعوت بعمل آمده است. با هم چکیده گفتگو و مصاحبه با وی را می خوانیم :

وی در پاسخ به این پرسش که تعریف بازاریابی چیست؟ می گوید :

بازاریابی به معنی قدیمی آن یعنی صرفاً فروش کالا و خدمت نیست بلکه به معنای جدید این واژه همانا تامین نیاز های مشتریان و هنر جلب اعتماد آنان است. هنر کسب اعتماد مشتریان مقدمه ای برای رفع نیاز ها و خواسته های اساسی و معقول آنان است.

وی دلایل موفقیت شعبه را در بخش بازاریابی و جذب منابع طی سال گذشته و ابتدای سالجاری اینگونه بیان می کند:

تلاش هماهنگ همکاران درارایه خدمات سریع وبا کیفیت به مشتریان ، استفاده از تجربیات و رهنمودهای رییس محترم شعبه ، توجه بسیار زیاد به تکریم ارباب رجوع ،‌ارایه راهنمایی و مشاوره صحیح و دلسوزانه به مراجعین و مشتریان ،‌تمرکز بر بازاریابی داخلی و مذاکره جدی و پیگیر با مراجعین زودگذر و تبدیل آنان به مشتریان دایم و پایدار ، تشریح مزیت های بانک برای مشتریان موجود ، تمرکز بر مذاکره وبازاریابی مشتریان خاص مثل پزشکان ،مهندسین ، وکلا،مجتمع سازان واصناف وکسبه بازار به صورت روزانه وتشریح محصولات وخدمات برتروممتاز بانک به آنان ، از مهمترین کارهایی است که دراین شعبه به صورت مستمر وبی وقفه توسط مجموعه همکاران انجام می شود .وی اضافه می کند :

با رعایت دو اصل تکریم واطلاع رسانی ودادن اطلاعات ومشاوره های صحیح به مشتریان موجود توانستیم وجوه ومنابع بسیاری ا زآنان رادر شعبه ماندگار کنیم .

به همکاران عزیز توصیه می کنم : دو اصل مهم تکریم بیشتر واطلاع رسانی درست وسریع رانسبت به مشتریان موجود شعبه از یاد نبردند .

اگر ابهامات مشتری رارفع کنید واطلاعات صحیحی رادر اختیار وی قرار دهید اوبا اعتماد واعتنای بیشترشما را پذیرش خواهد کرد دراینصورت اثر خوب ومثبتی از شما در ذهن وی نقش خواهد بست که اگر این اثر مثبت با تکریم مشتری همراه شود وی برا ی همکاری و ارتباط بیشتر با شعبه ،شمارا رها نخواهد کرد بنابراین حفظ مشتریان کنونی شعبه بارعایت این دو اصل مهم تضمین خواهد شد .

در خصوص مراجعین زود گذر شعبه نیز این دو شیوه یعنی تکریم مشتری واطلاع رسانی محصولات وخدمات برتر بانک در اقبال وتوجه آنان به قابلیت ها ومزیت های رقابتی بانک بسیار موثر بوده است .

به عبارت دیگر توانستیم در ذهن اینگونه مشتریان اثر مثبت وقابل توجهی از روند مشتری مداری واخلاق ورسالت خطیر اطلاع رسانی محصولات وخدمات برتر بانک رابه آنان اعلام نماییم .

آخرین بروزرسانی 1394/5/6