مصاحبه با رییس شعبه موفق مسجد سلیمان

مصاحبه

مصاحبه با رییس شعبه موفق مسجد سلیمان

شعبه مسجد سلیمان از جمله شعب مدیریت خوزستان است که طی یکسال اخیر با یک چرخش سریع و حساب شده فرآیند بررسی ، ترمیم و رشد شاخص های خود را بخوبی دنبال کرده است.

 

سید حسین حسینی که از دیماه سال گذشته مسیولیت هدایت این شعبه را بعهده گرفته آن هم در شرایط رشد منفی منابع ، توانسته با برنامه ریزی و تلاش های پیگیر و بی وقفه در همه زمینه ها بویژه در حوزه جذب منابع ضمن ایجاد انسجام و روحیه همدلی بین کارکنان شعبه ، ارتباط خوب و موثری را با مراجعین ، مشتریان و مردم این شهر برقرار کند. روند رشد مثبت سپرده های شعبه که هم اکنون حدود 25درصد است بیانگر وقت گذاری وی و همکارانشان است.

نامبرده استخدامی سال 77 است که با طی کردن مراحل مختلف کار در شعبه ، بعنوان معاون شعبه مرکزی خرمشهر و سپس رییس شعبه مسجدسلیمان مشغول خدمت و فعالیت است.اقدامات و فعالیت های اثربخش وی در مدت کوتاه پذیرش مسیولیت در شعبه مسجدسلیمان ما را بر آن داشت تا در یک گفتگوی کوتاه و مختصر عوامل موفقیت و رشد شاخص های شعبه را از زبان خودشان بشنویم:

با عرض سلام و ابراز احترام خدمت همه همکاران بزرگوار بانک مسکن در سراسر کشور بطور مختصر باید عرض کنم در ابتدای مسیولیتم به شناسایی روحیه همکاران ،‌قابلیت و توانمندی آنان ، مکان و محیطی که شعبه در آن واقع شده و سایر پتانسیل های بالقوه موجود پرداختم.در این ارتباط لازم بود از میزان اطلاعات و دانش بانکی همکاران و سطح معلومات آنان مطلع شوم تا نسبت به رفع نقاط ضعف آنان با آموزش مداوم و روزانه و مطالعه بخشنامه ها به ارتقای سطح دانش بانکی آنان کمک کنم. زیرا افزایش دانش و معلومات کاری به تقویت شیوه های موثر ارتباطی با مشتریان منجر می شود.

در هر صورت آموزش در کنار قابلیت ها و توانمندی همکاران و همدلی و دوستی در یک فضا باعث ایجاد روحیه تیمی و همکاری گروهی گردیده و عملکرد شعبه را به نحو چشمگیری ارتقا می دهد.با تقسیم کار و برنامه ریزی و زمانبندی جهت هریک از اهداف تعیین شده همانند تجهیز منابع ،‌پرداخت تسهیلات ،‌بازاریابی ،‌ارایه خدمات بانکی ، وصول مطالبات ، خدمات کارمزد محور و بطور خاص تقسیط فروش اقساطی پرونده های طرح مهر ، همکاران مجاب به دانستن برنامه و هدف خاصی شده و در پایان روزکاری و آخر هفته ، آمار عملکرد آنان مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد تا کمیت و کیفیت کار با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود.در مقوله مشتری مداری ،خوش رویی و خوش خویی و رفتار احترام آمیز با مشتری ،فضای اعتماد را بسیار تلطیف و مراجعین را به سمت بانک جذب و هدایت می کند . همین رفتار ، بازاریابی دهان به دهان را بمنظور معرفی خدمات و محصولات بانک تقویت نموده و مشتریان خوبی را به سمت شعبه متمایل می کند.

خروج از رشد منفی منابع که دامنگیر شعبه بودخوشبختانه دریک بازه زمانی کوتاه شش ماهه به رشد حدود 25 درصد تبدیل شد که بخوبی مؤید زحمات همکاران وموفقیت شیوه های یاد شده است .دربخش وصول مطالبات شعبه نیز با تقسیم قراردادها بین همکاران وپیگیری مجدانه ومستمر وبا حضور درساعات غیر اداری درشعبه قدم های خوبی برداشته شده است .درضمن با دانستن این موضوع که حوزه جغرافیایی شعبه مسجدسلیمان بسیار وسیع بوده واین امر باعث پیچیدگی کار درحوزه وصول مطالبات گردیده (حوزه مسجدسلیمان واندیکاو.....)ولی با پیگیری های مستمر وتماس تلفنی و ارسال پیامک واخطار کتبی وکسر حقوق وصدور اجراییه وحضور فیزیکی در محل ،دراین امرنیز موفقیت هایی حاصل شد که برای جلوگیری از رشد وکنترل آن با قدری صبر وحوصله وپیگیری های مستمر می توان نسبت به توقف رشد وکاهش آن اقدام نمود.

یادآور می شود این شعبه از زمان پذیرش مسیولیت آن توسط آقا ی حسینی از اواخر دیماه سال گذشته تاکنون یعنی دربازه زمانی 7 ماهه توانسته از رشد منفی 20 درصد به مثبت 25 درصد نایل آید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6