دوره آموزشی « ایمنی و بهداشت محیط کار » با حضور تمامی بانوان همکار در مدیریت خوزستان برگزار شد.

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار در مدیریت خوزستان برگزار شد

دوره آموزشی « ایمنی و بهداشت محیط کار » با حضور تمامی بانوان همکار در مدیریت خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت این استان ، دوره یاد شده که از طرف اداره کل آموزش برای کارکنان در نظر گرفته شده با موضوعات ارگونومی و فیزیولوژی محیط کار ، اثرات شرایط و عوامل محیطی ، فیزیولوژی محیط بدن انسان و آسیب های ناشی از حرکت های تکراری آسیب های ناحیه ای اسکلتی ، ماهیچه ای گردن و مفاصل و اثرات روانی کار برگزار شد.

 

کلاس مذکور با حضور دکتر اعتمادی متخصص ارگونومی و طب کار و بانوان همکار شاغل در شهر اهواز به مدت 17 ساعت در سالن اجتماعات مدیریت استان برگزار شد. لطف اله آباد معاون اجرایی مدیریت نیز در آغاز این دوره طی سخنانی اظهار کرد :
با توجه به شرایط موجود در محیط کار ،‌انصافاً خانم های همکار با سعه صدر و حوصله فراوان وظایف سپرده شده را بخوبی انجام می دهند و در این خصوص توانمندی آنان به اثبات رسیده است. وی افزود :با لحاظ همه شرایط ،‌لازم است با برگزاری اینگونه کلاس ها ، سطح دانش و اطلاعات همکاران در زمینه های مختلف بهداشت و ایمنی محیط کار افزایش و ارتقا یابد.با بهبود وضعیت و شرایط محیط کار ، کیفیت ارایه خدمات شغلی نیز به پیشینه کارایی و بهره وری خود نزدیک می شود.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6