اهدای هدایای مدیرعامل بانک به کارکنان تازه استخدام مدیریت خوزستان

طی مراسمی با حضور مدیر شعب استان صورت گرفت

اهدای هدایای مدیرعامل بانک به کارکنان تازه استخدام مدیریت خوزستان

طی مراسمی باشکوه هدایای مدیرعامل بانک بوسیله مدیرشعب خوزستان به 7نفر از کارکنان تازه استخدام این مدیریت اهدا گردید .
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، این هدایا شامل 7 جلد قرآن کریم همراه با پیام مدیرعامل بانک به کارکنان تازه استخدام است . این 7 نفر شامل کارکنان شعب اهواز ، آبادان ، بهبهان وسوسنگرد است که به تازگی رسمی شده وحکم خود را ازاداره امورکارکنان بانک دریافت کرده اند .
عباسعلی شفیعی مدیرشعب خوزستان با تقدیر ازاختصاص هدایای معنوی به کارکنان تازه استخدام که ازطرف مدیرعامل بانک صورت گرفته خطاب به آنان گفت:
اقدام مدیرعامل محترم درنوع خود ،‌حرکتی تازه وارزشی است که باعث ایجاد موج نشاط وانگیزه درکارکنان سازمان می شود . مهمترین پیام این اقدام ، توجه به نقش نیروی انسانی درکارکردصحیح فعالیت هاست که پیامد آن افزایش سطح کارایی وبهره وری است .
وی با اشاره به اینکه اقدام یاد شده تاکنون سابقه نداشته افزود : مهمترین نتیجه ودست آورد این اقدام ،‌ شور وشعفی است که با ارسال این هدایا وپیام برای کارکنان تازه استخدام ایجاد می شود . به عبارت دیگر آنان با انرژی وشوق بیشتری کارخود را درسازمان آغاز خواهند کرد . این شروع وطلیعه شادی بخش هیچگاه ازذهن وتصور همکاربیرون نخواهد رفت وتا پایان دوران خدمت با وی خواهد بود .
گفتنی است این همکاران مراتب سپاس وقدردانی خود را حضوری به مدیر شعب استان اعلام و از وی خواستند پیام تقدیروقدرشناسی خود را به حضور مدیرعامل بانک اعلام نمایند .
آخرین بروزرسانی 1394/11/20