راه اندازی بیلبوردهای پرداخت الکترونیک عوارض در آزاد راه خلیج فارس

راه اندازی بیلبوردهای پرداخت الکترونیک عوارض در آزاد راه خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، بیلبوردهای تبلیغ سامانه پرداخت عوارض الکترونیک جاده ای به منظور اطلاع رسانی به مردم و رانندگان در آزادراه خلیج فارس نصب شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، بیلبوردهای تبلیغ سامانه پرداخت عوارض الکترونیک جاده ای به منظور اطلاع رسانی به مردم و رانندگان در آزادراه خلیج فارس نصب شد.
آخرین بروزرسانی 1395/11/4