پس از برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد بانک در زنجان

تشریح نتایج مجمع ارزیابی عملکرد نیمه نخست بانک در مدیریت خوزستان

با حضور روسای شعب استان و مسیولین مدیریت نتایج مجمع ارزیابی عملکرد نیمه نخست بانک تبیین شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان پس از تشریح و جمع بندی نتایج مجمع اخیر بانک طی سخنانی گفت:
نخستین و مهمترین پیام این همایش تغییر نگاه ما نسبت به ترکیب جذب منابع است. باید مسیر جذب منابع خرد ، پایدار و کم هزینه را هموار کنیم.
کاهش قیمت تمام شده پول که یکی از اهداف مهم بانک است با تجهیز منابع خرد و پراکنده که معمولاً کم هزینه نیز هستند محقق می شود.
نخست به حذب منابع صفر درصدی فکر کنید سپس منابع ارزان قیمت را در سبد سپرده های خود قرار دهید و در پایان به جذب سایر منابع اقدام کنید.
رعایت این سلسله به هنرمندی و توان مذاکراتی شما بستگی دارد. در شرایط کنونی هر تلاش و مذاکره برای کمک به کاهش قیمت تمام شده منابع توان رقابتی ما را در مسیر پایدار و حفظ حیات سازمانی تقویت می کند.
وی افزود:
در ارزیابی عملکرد هر شعبه به ترکیب منابع نیز توجه می شود. وزن سپرده های ارزان قیمت و منابع صفر درصدی باید در ترکیب کلی سپرده های شعبه افزایش یابد. از ابزارهای موجود برای افزایش وزن این سپرده ها استفاده کنید.
با کمی وقت گذاری و مذاکره بخوبی می توانید منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز را افزایش دهید. از رسوب همزمان گرفته تا مصارف حساب های قرض الحسنه که اگر برای مراجعین کنونی و مشتریان قدیمی شعبه توضیح داده شوند بی گمان موجب اقبال و توجه آنان به این حساب می شود.
بعنوان نمونه ساخت مدرسه در مناطق محروم یکی از مصارف حساب قرض الحسنه پس انداز است. اطلاع رسانی به مشتری در این خصوص قطعاً اثر گذار خواهد بود زیرا مردم ما را در امور خیر و کمک به همنوعان بویژه در مناطق محروم یاری خواهند کرد.
به سایر موارد و مصارف قرض الحسنه پس انداز مانند پرداخت تسهیلات ضروری به افراد نیازمند ، پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان و سایر موارد نیز می توان اشاره کرد.
با مذاکره و کمی وقت گذاشتن و اصلاع رسانی این موارد براحتی می توان به تجهیز منابع قرض الحسنه شعب اقدام کرد و مهمتر از همه پایداری این منابع است . اگر چه مبالغ آن ممکن است عمده نباشد اما از ثبات و دوام زیادی برخوردار ند و شعبه تا سالیان زیادی می تواند از مزایای این وجوه بهره مند باشد.
مدیر شعب خوزستان با مهم خواندن حساب صندوق پس انداز مسکن یکم تاکید کرد:
صندوق یکم از حساب های استراتژیک بانک است . منابع این صندوق در واقع اهداف بانکداری توسعه ای مسکن را دنبال می کند. این حساب در یک فرآیند برد- برد قرار گرفته است یعنی هم بانک و هم صاحب این حساب از مزیت های قابل توجه آن بهره مند می شوند.
به عبارت دیگر مزایای این حساب یک جانبه نیست بلکه مبادله ای است که هر دو سوی آن نفع و بهره مندی است.
وی با تشریح اهداف مهم بانک در سالجاری تصریح کرد:
شعبی که در بعضی از زمینه ها تا کنون موفق به تحقق اهداف نشده اند لازم است در فرصت باقیمانده به ارتقا سطح شاخص های عملکرد اقدام کنند.
مسیولین حوزه ستاد نیز آماده پشتیبانی و کمک به این شعب هستند. همچنین از شعب موفقی که توانستند به اهداف مورد نظر برسند نیز انتظار داریم تلاش و پیگیری خود را مضاعف کنند تا به اهدافی فراتر از آنچه برای آنان در نظر گرفته شده دست یابند.
شناساندن صندوق سپرده آباد تحقق اهداف وصول ، تناسب پاداش ها با عملکرد ، تقویت فعالیت های کارمزد محور مانند صدور ضمانت نامه در دو بخش مبلغ و تعداد ، ترمیم NPLمسکن مهر و تحقق اهداف جذب منابع از دیگر توصیه های مدیر شعب استان به افراد حاضر در این نشست بوده است.
گفتنی است در این نشست آمار شاخص های عملکرد هر شعبه در اختیار رییس شعبه قرار گرفت و در گروه های جداگانه عملکرد آنان، بررسی و تحلیل شد.
Last Updated 1394/11/21