باهدف پیگیری مطالبات معوق ودیعه مسکن

نشست مشترک مدیریت خوزستان وکمیته امداد امام خمینی

با حضورعباسعلی شفیعی مدیریت شعب استان ، لطف اله آباد معاون اجرایی مدیریت وسید علیرضا هابیلی مسیول دایره اعتبارات نشست مشترک پیگیری مطالبات معوق تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، دراین جلسه که مدیرکل کمیته امداد استان وکارشناسان این سازمان حضورداشتند نحوه پیگیری روند وصول مطالبات معوق تعدادی از مددجویان که درپرداخت اقساط کوتاهی می کنند ودراین خصوص دچارمشکلاتی هستند بررسی شد .
مسیول اعتبارات مدیریت با ارایه آماری میزان تسهیلات معوق مربوط به ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد استان را نزدیک به 000/000/800/3 میلیون ریال اعلام کرد که با مذاکرات صورت گرفته مسیولین کمیته امداد استان قول مساعدت دادند مطالبات مذکور درکوتاه ترین زمان ممکن پرداخت وتسویه شوند .
ازدیگرموارد ارایه شده دراین نشست ،‌تعیین تکلیف واحدهای مورد مشارکت مسکن مهر مربوط به مددجویان وپیگیری روند فروش اقساطی واحدهای درحال اتمام ویا تکمیل شده است که موارد مورد نظر نیز بررسی وبا توافق طرفین درخصوص تعدادی از پروژه ها تصمیم گیری شد .
گفتنی است درپایان این نشست مدیرکل کمیته امداد استان ازخدمات وفعالیت های اثرگذار مسیولین وکارکنان شعب مدیریت خوزستان بویژه تلاش ها وزحمات خستگی ناپذیر مدیرشعب استان تشکر وقدردانی کرد .
Last Updated 1394/11/21