از ابتدای سال تاکنون

بالاترین درصد رشد منابع درشعبه غدیر اهواز

شعبه درجه 3 غدیر اهواز از جمله شعبی است که از ابتدای سالجاری تاکنون توانسته رشد خوب و قابل توجهی رادر بخش جذب منابع بدست آورد

رشد بیش از 102 درصد وکسب رتبه نخست در میان 70 شعبه مدیریت خوزستان گواه روشنی بر عملکرد رییس ومجموعه کارکنان آن است که با حرکت تیمی ،منسجم وهماهنگ بویژه در حوزه های تکریم مراجعین ومذاکره وبازاریابی مشتریان توانسته اند به این موفقیت بزرگ دست یابند.

رشد منابع خرد وپایدار در ترکیب جذب منابع این شعبه اهمیت تلاش و کوشش آنان را دراین مسیر بیشترروشن می کند . حبیب اله صمدی فروشانی که به تازگی مسیولیت هدایت این شعبه را بعهده گرفته توصیه های مهم و قابل توجهی به همکاران دارد که بصورت خلاصه وجدا شده به اطلاع مخاطبین بویژه مسیولین شعب رسانده می شود:

1 ) اولین عامل موثر در جذب منابع ، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مشتری همراه گشاده رویی و به صورت تیمی وگروهی در شعبه است . اگر حتی یک نفر رعایت نکند شعبه پاسخ منفی می گیرد.

2 ) کارکنان شعبه به صورت تیمی ومنسجم بازاریابی را بپذیرند وبا تمامی مراجعه کنندگان مذاکره وشغل وکسب و کار آنها را البته با ظرافت خاص پرسیده و ضمن تشریح مزایای برتر حساب های بانک آنها را جذب نمایند.

3 ) شعبه به صورت مستمر بدنبال مشتریان جدید باشد و بازاریابی را به داخل مغازه ها ، فروشگاهها، بنکداران ، مطب پزشکان ، داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، مرکز رادیولوژی و سایر خدمات پزشکی که نقدینگی قابل توجه وپایداری دارند بکشانید چرا که ممکن است مشتریان خوبی در محدوده و اطراف شعبه باشند که تا کنون فرصت حضور در شعبه شمار ا نیافته اند.

4 ) بانک مسکن بهترین بانک ارایه دهنده خدمات به فعالان وسازندگان بخش مسکن است . شعبه باید سعی کند ضمن شناسایی مشتریان مجتمع ساز که از نقدینگی خوبی نیز برخور دارند وپرداخت تسهیلات به آنان نسبت به جذب واستمرار همکاری با اینگونه مشتریان اقدام نماید.

زیرا علاوه بر جذب منابع ارزان قیمت آنها، پس از پرداخت تسهیلات نیز جذب منابع جدیدی اتفاق می افتد و آنان پس از فروش واحد های مسکونی خود مجدداً وجوه حاصله از فروش واحدها را درحسابهای خود متمرکز کرده وجذب منابع جدیدی نیز صورت می گیرد

5 ) با فروشندگان املاک و واحدهای مسکونی که چک تسهیلات را دریافت می کنند وارد مذاکره شوید.ضمن تلاش درجهت جذب منابع آنان،وجوه حاصل از پرداخت تسهیلات رانیز جذب کنید .

6 ) با مشتریانی که جهت وصول چک متمرکز به شعبه مراجعه می کنند وارد مذاکره شوید وسعی درجذب منابع آنان داشته باشید.

7 ) جهت تمامی گیرندگان تسهیلات حساب قرض الحسنه افتتاح کرده وآنها راتشویق به شارژ حساب کنید .

8 ) با مشتریان کلیدی وطلایی بانک همیشه درتماس باشید وبه صورت هفتگی درصورت عدم مراجعه مشتری با وی تماس گرفته وبا آنها احوالپرسی کنید .

9) با شناسایی کسبه های پرفروش ضمن افتتاح حساب برای آنان، نسبت به نصب posفروشگاهی اقدام شود.

10) از مشتریان بانک بعنوان بازاریاب واسطه ای کمک بگیرید زیرا آنها می توانند شعبه را درفرآیند مهم جذب منابع بخوبی کمک کنند .

11) مسیول یامعاون شعبه به صورت دوره ای به محل کسب همسایگان مراجعه کرده ضمن احوالپرسی ،آنان را به شارژ حساب تشویق کنید .

12 ) یادمان باشد پازل جذب منابع شامل منابع خرد و کلان است.

13 ) حداقل ، اولویت جلوگیری از خروج منابع را به صورت جدی دنبال کنید اگرچه نگاه به منابع جدید را هیچگاه نباید فراموش کرد.

رعایت نکات یاد شده تا کنون در بازه زمانی کمتر از شش ماه منجر به افزایش 102 درصدی جذب منابع در شعبه غدیر اهواز شده است.

به امید موفقیت های بیشتر همه همکاران در سطح شبکه بانک . سربلند و پیروز باشید.
 

Last Updated 1394/5/6