مصاحبه

گفتگو با رییس شعبه ملی راه اهواز

شعبه کوی ملی راه اهواز بارشد منابع 25 درصدی از ابتدای سالجاری تا کنون توانسته در ردیف شعب برتر مدیریت خوزستان در حوزه جذب منابع باشد.بکارگیری شیوه های مختلف بازاریابی وارتباط موثر با مشتریان ،تکریم ارباب رجوع ،فضای سبز وباطراوت شعبه،صمیمیت ویکدلی کارکنان وهماهنگی وهمکاری آنان بارییس شعبه از مهمترین عواملی است که باعث موفقیت شعبه در بخش های جذب منابع وکاهش معوقات شده است

توضیحات بیشتر در گفتگو با رییس شعبه هومن کنار کوهی:

1- لطفا خودتان را معرفی کنید

هومن کنار کوهی هستم که در سال 1379 با سمت متصدی امور بانکی استخدام وهمزمان با خدمت در بانک در رشته مدیریت عاوم بانکی مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم. معاون شعبه کوی ملت وپاسداران اهواز ومعاون شعبه درجه 2زیباشهر اهواز سمت های پیشین من قبل از ریاست شعبه است.

2-به پاره ای از تجربیات بازاریابی ومذاکره با مشتریان اشاره کنید

اولین ومهمترین اقدام،شناخت مشتریان خاص شعبه بمنظور حفظ ونگهداری شرایط موجود از طریق ارتباط منطقی وآمیخته با احترام است که در این خصوص اقدامات ذیل انجام شده است:

- ایجاد محیطی متفاوت جهت آسایش و راحتی مشتریان ، شرکت موثر در مراسم و مناسبت های مشتریان (جشن یا ترحیم)، حضور در سالن شعبه ونشستن روی صندلی در کنار مشتریان جهت شنیدن انتظارات ،نیاز ها ودرخواست های آنان ،ایجاد محیطی با طراوت وسر سبز با استفاده از گیاهان طبیعی وزینتی در شعبه بطوری که فضایی سبز وفرحبخش ایجاد نموده است.همچنین خرید هدایای نوشت افزاری برای فرزندان مشتریان ، دلجویی از مشتریان ناراضی با خرید دسته گل ،مشاوره های دایم وصادقانه بانکی به آنان،دردسترس قراردادن فرم های نظر سنجی جهت ارایه نظرات،انتقادات وپیشنهادات مشتری واحترام به حقوق قانونی آنها، انجام کار مشتریان با شرایط بدجسمانی ومسن بدون نوبت ودرنهایت تکریم البته با اجازه از سایر مشتریان که مرتبا مورد توجه وتشکر سایر مراجعین نیز قرار می گیرد،برقراری ارتباط تلفنی و پیامکی با مشتریان کنونی وتشریح حساب های جدیدوخدمات نوین بانک،هر گونه تنش بین مشتریان با دعوت به آرامش واحترام به یکدیگر از طرف مسیولین شعبه بهترین شکل برطرف شده بطوریکه این حرکت آشتی جویانه بارها منجر به افتتاح حساب های بسیار خوب وپویا برای شعبه گردیده است .

مناسبت های ملی ومذهبی بویژه مناسبت های مربوط به بانک به بهترین شکل ممکن ا زمشتریان پذیرایی می شود،صاحبان حسابی که به علت کهولت سن ویا بیماری قادر به حضور در شعبه نیستند با توجه به عدم امکان انجام کار مراجعه کننده ها ،یکی از همکاران توانمند وبا کفایت با فرد مراجعه کننده به محل حضور وسکونت مشتری مراجعه وپس از احراز هویت کار وی انجام می شود. این شیوه نیز تا کنون باعث افتتاح حساب های بسیار خوبی توسط خانواده ها شده است.

تبدیل سپرده های کلان مشتریان به مجموعه ای از سپرده های مختلف به صورتی که آنان از خدمات وشرایط متنوع ومتفاوت حسابهای گوناگون بهره مند گردند.

3- درخصوص مراجعین یا به عبارت دیگر مشتریان گذرا چه اقداماتی صورت گرفته است :

پایش ورصد اینگونه مشتریان با همکاری وهمراهی هماهنگ همه پرسنل مقدور است که در این خصوص علاوه بر آموزش شیوه های شناخت اینگونه مشتریان،تاکیدات و توصیه های لازم بمنظور جذب آنان صورت گرفته است،حضور در بازار واصناف پیرامون شعبه،جذب مشتریان خاص از سایر مناطق شهر اهواز وبازار سازی جدید،رصد وکنترل بانکها وموسسات مالی وشرایط سود پرداختی وانواع حسابهای آنان بمنظور ارایه راهکار وتبیین بهتر خدمات ومحصولات بانک جهت انتقال منابع مالی اینگونه موسسات به بانک مسکن، ایجاد شرایط جهت انتقال مشتریان به نقاط دیگر شهر وشعبه ای دیگر از بانک مسکن با توجه به نزدیکی به محل سکونت وی بادرنظر گرفتن صرفه وصلاح بانک به عنوان یک خانواده واحد،استفاده از پرداخت تسهیلات بدون سپرده به مشتریان و مراجعین که دارای منابع مالی سرگردان هستند وتبدیل آنها به مشتریان دایمی بانک،فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک از طریق آموزش به همکاران ومشتریان بویژه دربخش پرداخت غیرحضوری اقساط بمنظور تسهیل در روند دریافت سریعتر وروان تر مطالب وتسهیلات پرداخت شده،توضیح وتشریح استفاده از خدمات حساب جاری ومعدل رسوب مربوطه جهت اخذ تسهیلات ساخت بهمراه اوراق تسهیلات جهت حرکت به سمت افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت ،رعایت حرمت شان همکاران حتی درمواقعی که اشتباهی در عملکردروزانه آنها ویا در برخورد با مشتریان صورت گیرد با رعایت ادب ونزاکت وعذر خواهی همکار از مراجعه کننده وبا نگاه به اینکه همیشه حق با مشتری است .

4- درپایان خلاصه از عملکرد موفق شعبه را بیان کنید.

- رتبه اول خدمات IT در سال 91 و92 در تمامی بخش های مربوطه در سطح شعب همتراز استان (شعب درجه 3)

- کاهش نسبت مطالبات به مانده تسهیلات و مطالبات از 3 درصد به 5/0 درصد در سال 92

- رشد درصد جذب منابع به بالای 25 درصد تا پایان مردادماه سالجاری

- افزایش مبلغ منابع شعبه به بیش از 415 میلیارد ریال

- کسب مقام اول جذب منابع صفر درصدی در بین شعب درجه 3 ومقام سوم در میان کل شعب استان در سال92

5 -واما توصیه پایانی
تلاش گروهی وعزم جدی همکاران در تلفیق با عرق سازمانی رهگشای حل بسیاری از مشکلات است.همگی در راستای تحقق اهداف متعالی بانک بویژه در سالجاری لحظه ای درنگ ومسامحه ننماییم.
 
               

Last Updated 1394/5/6