دریافت هدیه مسابقه کتابخوانی ریحانه 2

هدایای فرهنگی عفاف و حجاب به همکار شعبه شهید منتظری دزفول اهدا شد

ستاد عفاف وحجاب بانک مسابقه کتابخوانی حریم ریحانه 2 را با شرکت تعدادی از بانوان همکار برگزار کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، خانم محبوبه ربانی خواه از شعبه شهید منتظری دزفول در این مسابقه شرکت و هدایایی فرهنگی نیز از طرف ستاد عفاف و حجاب بانک برای ایشان ارسال شد. کتاب مربوط به مسابقه با موضوع مسیر و سیر تحول حجاب با توجه به اینکه نگاه به حجاب تا کنون چگونه بوده مباحث خود را مطرح کرده است. شعبه شهید منتظری دزفول با برگزاری مراسمی با حضور سایر همکاران ضمن تقدیر از وی ، هدایای فرهنگی ستاد عفاف و حجاب بانک را به وی اهدا کرد.
Last Updated 1394/5/6