معاون مالی و فناوری مدیریت خوزستان:

اثربخشی همکاران، مهمترین شاخص ارتقای جایگاه سازمانی آنان است.

معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان خوزستان، اثر بخشی را مهمترین شاخص برای ارتقای جایگاه سازمانی همکاران دانست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، سید جابر نظاری در مراسم معارفه معاون حوزه شمال استان خوزستان که در محل این حوزه برگزار شد، بیان کرد: عملکرد این حوزه در همین سال هایی که از تشکیل آن می گذرد بسیار عالی بوده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی افزود: در کنار افزایش بسیار خوب منابع، که در شعب تحت پوشش این حوزه صورت گرفته، مانده مطالبات غیر جاری شعب نیز به خوبی مدیریت شده و انتظار می رود؛ همه شعب تحت پوشش این حوزه در این بخش بسیار جدی تر وارد عمل شوند تا موفقیت های حوزه شمال استان خوزستان تکمیل شود.

نظاری که در جمع روسای شعب حوزه شمال استان سخنرانی می کرد، افزود: انتظار می رود همه کارکنان شعب اهداف تعیین شده برای هر سال را با دقت رصد کرده و دستیابی به آن را به دغدغه روزانه خود تبدیل کنند تا بتوانیم با یک کار گروهی منسجم، نتایج مثبتی از عملکرد شعب به دست بیاوریم.

معاون مالی و فناوری مدیریت خوزستان به اهمیت صدور ضمانت نامه برای بانک مسکن نیز اشاره کرد و گفت: صدور ضمانت نامه یکی از اهداف اصلی بانک است که همه شعب باید به صورت جدی به آن ورود کنند. خوشبختانه عملکرد حوزه شمال استان در بخش صدور ضمانت نامه بسیار رضایت بخش بوده و هم اکنون بیش از اهداف تعیین شده را محقق کرده اند ضمن اینکه تا به امروز همه شعب این حوزه به غیر از یک شعبه، موفق به صدور ضمانت نامه شده اند که این موفقیت از دید مدیریت پنهان نیست.

نظاری از توجه و اهتمام مدیریت شعب استان به موضوع شایستگی افراد و عملکرد مثبت آنان در دوره گذشته در مقوله انتصابات خبر داد و گفت: اطمینان داشته باشید در انتصاباتی که صورت می گیرد شاخص های مهم و متعددی از جمله نمره ارزیابی عملکرد، رشد منابع، وضعیت مطالبات، نمره آزمون سنجش شغلی و در مجموع اثربخشی افراد با دقت و وسواس فراوان بررسی شده و در نهایت بهترین گزینه برای تصدی سمت های جدید انتخاب می شود.

وی با اشاره به انتصاب معاون حوزه شمال اظهار کرد: فرامرز ابراهیمی که اکنون به عنوان معاون حوزه شمال استان خوزستان منصوب شده است، یکی از روسای شعب موفق استان در سال های اخیر بوده است به خصوص در آخرین سمت خود یعنی ریاست شعبه مرکزی دزفول، از طریق تشکیل یک تیم منسجم و هماهنگ و با بهره گیری از حداکثر توانمندی همکاران شعبه، توانسته است موفقیت های قابل قبولی را محقق نموده که از جمله می توان به حدوداً دو برابر شدن منابع شعبه و در نتیجه ارتقای درجه شعبه «یک الف» اشاره کرد.

معاون مدیر شعب استان ضمن تبریک انتصاب ابراهیمی به سمت جدید، گفت: انتظار می رود وی در سمت معاون حوزه شمال و در کنار رییس حوزه نیز منشا خدمات ارزنده ای برای مدیریت و بانک باشد.

Last Updated 1397/9/10