کسب رتبه اول مسابقات لیگ علمی بین المللی پایا در رشته ریاضی

توسط فرزند همکارصورت گرفت

کسب رتبه اول مسابقات لیگ علمی بین المللی پایا در رشته ریاضی

خانم سوگند اسماعیل پور رتبه اول مسابقات لیگ علمی بین المللی پایا در رشته ریاضی را کسب نمود
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان خانم سوگند اسماعیل پور فرزند همکار شاغل در مدیریت خوزستان که دانش آموز پایه اول دبیرستان فرزانگان 2 اهواز می باشد با کسب رتبه اول مسابقات لیگ علمی بین المللی پایا در رشته ریاضی که در سطح استان خوزستان و در سال تحصیلی 93-92 برگزار شد  لوح سپاسی از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دریافت نمود
Last Updated 1394/5/6