دوره آموزش پیشگیری از جعل اسناد

درمدیریت خوزستان برگزار شد

دوره آموزش پیشگیری از جعل اسناد

دوره آموزشی پیشگیری از جعل اسناد با حضور روسا ومعاونین شعب شهر اهواز، کارکنان حوزه حراست ودایره حقوقی مدیریت برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت ،نظر به اهمیت حفظ و مراقبت از اسناد بانکی وآگاهی کارکنان از شگردهای جاعلین وکلاهبرداران دراستفاده از این اسناد وهمچنین جلوگیری از رشد جرایم جعل وکلاهبرداری ، این دوره مهم به مدت 3 ساعت دربرنامه آموزشی کارکنان مدیریت خوزستان قرارگرفت.

دراین کلاس آموزشی که مورد استقبال فراوان همکاران قرارگرفت موضوعات مهمی چون انواع جعل ، راه های شناسایی اسناد مجعول از اسناد واقعی ، نحوه تشخیص امضای چک ،امضای واقعی، تشخیص هویت جاعلین با روانشناسی خط ،انواع کلاهبرداری ،روند تغییر کلاهبرداری های الکترونیکی ،بانکی ،دستگاههای خودپرداز واینترنتی ، راه های مقابله با کلاهبرداری های اینترنتی وآگاهی بخشی به کارکنان مطرح ومورد تحلیل وبررسی قرارگرفت.

گفتنی است مدرس دوره سرگرد شاکری یوسفی از کارشناسان اداره مبارزه باجعل وکلاهبرداری پلیس آگاهی استان خوزستان به تشریح وتدریس موارد یاد شده پرداخت.

Last Updated 1394/5/6