Web Content Display Web Content Display

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان اعلام كرد:
تسهيلات مسكن جوانان در شهرهاي خوزستان چقدر است؟
مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان، مبلغ تسهيلات پرداختي به دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بعد از مدت 15 سال سپرده گذاري در شهرهاي استان خوزستان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان، علي اصغر نادري با اشاره به موافقت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مسكن مبني بر افزايش سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان اظهار كرد: هم اكنون سقف تسهيلات از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در پايان دوره سپرده گذاري 15 ساله براي افتتاح كنندگان اين حساب در سال جاري در تهران به يك ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ به 850 ميليون تومان و در ساير شهرها به 700 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

وي افزود: بر همين اساس؛ شهر اهواز در بين شهرهاي بزرگ طبقه بندي مي شود و سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان در اين شهر به  850 ميليون تومان افزايش يافت و در ساير شهرهاي استان خوزستان دارندگان اين حساب مي توانند از 700 ميليون تومان تسهيلات استفاده كنند.

نادري با اشاره به اينكه حساب پس انداز جوانان يك حساب پس انداز با نگاهي بلند مدت براي تامين منزل مسكوني است، بيان كرد: اين تصميم با هدف تامين آتيه فرزندان در حوزه مسكن اتخاذ شده تا دغدغه خانواده ها براي مسكن فرزندانشان از مسير پس انداز تحقق پيدا كند.

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان در خصوص حساب جوانان نيز گفت: حساب پس انداز مسكن جوانان ماهيتا يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده گذاري ارائه شده توسط بانك در بلند مدت از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردار شود.

نادري ادامه داد: مدت انتظار براي دريافت وام مسكن جوانان بين 5 تا 15 است ولي براي دريافت حداكثر سقف اين تسهيلات يعني 850 ميليون تومان براي اهواز و 700 ميليون براي ساير شهرهاي استان بايد مدت 15 سال منتظر بود.

وي عنوان كرد: جزئيات چگونگي افتتاح حساب پس انداز جوانان و چگونگي واريز مبالغ براي سپرده گذاري در سايت بانك مسكن به نشاني www.bank-maskan.ir موجود است.

ساعت : 11:54:00
تاريخ : 1400/06/30

تقدیر سربازرس ارشد استانداری از رفتار مطلوب کارکنان بانک مسکن خوزستان

سربازرس ارشد استانداری خوزستان در حوزه حقوق شهروندی با حضور در مدیریت خوزستان از رفتار مطلوب کارکنان بانک با مشتریان و مراجعه کنندگان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، رضا نخلستانی با حضور در مدیریت خوزستان و دیدار با برخی دوایر، در نشستی با مدیر شعب استان از رفتار مطلوب کارکنان بانک مسکن در استان خوزستان تقدیر کرد.

نخلستانی خطاب با مدیر شعب استان عنوان کرد: به شما و مجموعه بانک مسکن بابت داشتن چنین همکارانی که اصول تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی را با شیوه ای مثال زدنی رعایت می کنند، تبریک می گویم.

وی افزود: در بازرسی های نامحسوسی که از سوی بازرسان و شخص من از شعب مختلف این بانک در استان صورت گرفته است، خوشبختانه کارکنان بانک مسکن با رفتاری مطلوب با مشتریان برخوردار می کردند و تمایز قابل توجهی در این زمینه از سوی آنان در مقایسه با سایر دستگاه ها مشاهده شد ضمن اینکه تسلط آنان بر دانش شغلی و بانکی هم برای ما تحسین برانگیز بوده است.

سربازرس ارشد استانداری خوزستان در حوزه حقوق شهروندی تاکید کرد: این امر در گزارش های استانداری خوزستان در خصوص عملکرد دستگاه های مختلف به خوبی خود را نشان خواهد داد؛ ضمن اینکه این مدیریت در سایر شاخص های حقوق شهروندی که به صورت گزارش به ما ارایه و از سوی ما راستی آزمایی شده نیز عملکرد مطلوبی داشته است.

مدیر شعب استان خوزستان نیز در این نشست با تقدیر از نگاه مثبت سربازرس ارشد استانداری خوزستان به همکاران بانک مسکن، عنوان کرد: کارکنان بانک مسکن احترام به مشتری و رعایت حقوق شهروندی را مقدم بر هر مسیله می دادند چرا که این موارد در دین مبین اسلام نیز مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

علی اصغر نادری با تاکید بر اینکه رضایتمندی مشتریان و رعایت حقوق شهروندی در این مدیریت، ناشی از منش و رفتار خوب همکاران ماست، عنوان کرد: سازمان نیز بر رعایت حقوق مشتریان و تکریم ارباب رجوع تاکید ویژه ای دارد و در این زمینه دوره های آموزشی فراوانی برای همکاران برگزار و جزوات فراوانی بین همکاران توزیع شده است.

Last Updated 1398/5/15