اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

معاون مالي فناوري مديريت شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان
تلفن : 061-32234635
نمابر : 061-32231001
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان
تلفن : 061-32231001
نمابر : 061-32231001
معاون اجرایی شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان
تلفن : 061-32238928
نمابر : 061-32931797
رئیس حوزه جنوب استان خوزستان
آدرس پستی : خوزستان - آبادان - خیابان شهید منتظری - ساختمان بانک مسکن - طبقه اول - پلاک 16
تلفن : 061-53229432
نمابر : 061-53225620
مدیر شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز - خیابان آزادگان (24 متری) ، خیابان شهید عابدی روبروی هتل پارس
تلفن : 061-32224800
نمابر : 061-32219856